Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Novější 1 3 35 70 104

Kočka - informace o nálezu

Vážení občané,

pokud postrádáte kočičku na fotografii níže, obraťte se, prosím, na obecní úřad. Kočka byla nalezena v okolí U Fary v minulém týdnu.

Děkujeme.

 

20221120_091611.jpg


Publikováno dnes v 7:21

Pozvánka - Dělnický dům - 26.11.2022

Vážení občané,

zveme Vás v sobotu 26.11. od 15,30 hod. do Dělnického domu ve Pcherách na premiéru filmu Smrt se plíží temnotou a současně s tím i na koncert skupiny Forty five. Nejprve budou hrát hodinu své autorské písničky, pak bude premiéra filmu a pak opět budou hrát další hodinu své písničky Forty Five.

Vstupné na film a premiéru je dobrovolné, děkujeme za vaší účast. 

Karel Mareš.

Proposter1 (003).png


Publikováno 24. 11. 2022 14:39

Ordinace praktického lékaře-dovolená 12/2022

Prosinec 2022-MUDr. Rucklová.jpg

PDF:

Prosinec 2022-MUDr. Rucklová.pdf

 


Publikováno 23. 11. 2022 10:28

Nevyvezené popelnice

Vážení občané,

nevyvezené popelnice z ulice naproti obecnímu úřadu (ulice beze jména, vyznačena na mapce) budou vyvezeny tento čtvrtek s odpadem navíc.

Děkujeme za pochopení.

 Nevyvezené popelnice (002).jpg


Publikováno 22. 11. 2022 7:32

Rozsvícení vánočního stromku - 27.11.2022

Plakát A4 21x29.7  cm.jpeg

PDF:

Rozsvícení vánočního stromku.pdf


Publikováno 18. 11. 2022 11:06

Kniha - Pchery 800 let

Vážení občané,

na obecním úřadě je stále k prodeji kniha Pchery 800 let. Cena knihy je 299,- Kč.

Nabízíme i možnost odeslat knihu poštou. 

 

 

Kniha.jpg


Publikováno 15. 11. 2022 10:21

Informace k místním poplatkům - rok 2023

Vážení občané,

vzhledem k nárůstu cen za stočné, zmrazila obec na rok 2023 místní poplatky, a to za komunální odpad a za psy.

Níže Vám přinášíme bližší informace:

 

DOC001[11].jpg

DOC002[6].jpg

Ke stažení ve formátu pdf.:

Informace pro občany - svoz TKO 2023[2].pdf

Informace pro občany - psi 2023[2].pdf


Publikováno 15. 11. 2022 9:36

Informace k ceně stočného

Vážení občané,

Zastupitelstvo obce Pchery na svém zasedání dne 07.11.2022 schválilo navýšení cen stočného, a to od 1.12.2022 na 61,50 Kč vč. DPH a od 01.01.2023 na 72,70 Kč vč. DPH. 

Níže Vám ke stočnému podáváme bližší informace.

 

Informace ke stanovení výše stočného shrnujeme zde:

Na základě monitoringu projektu Kanalizace a ČOV – 2. etapa za rok 2021 ze strany Státního fondu životního prostředí ČR – Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury (zprostředkovatel dotace) a Ministerstva životního prostředí ČR byly zaslány požadavky SFŽP na navýšení kalkulace pro stočné na roky 2022 a 2023 tak, aby splňovaly podmínky dotace a nebyla uvalena vymezená sankce.

„V současnosti obec neplní podmínky dotace (podmínky přijatelnosti z dotačního titulu) a je nutné postupně navýšit kalkulaci pro stočné na dostatečnou výši tak, aby pro rok 2023 byly položka 4.1 odpisy a položka 4.4. prostředky obnovy v součtu v minimální výši 2.200 tis Kč. Při takovéto minimální výši nesmí být záporný kalkulační zisk, který by tuto položku o výši záporného zisku ponížil. Doporučujeme tedy v případě obce Pchery minimální výši součtu položek 4.1 a 4.4 stanovit např. na 2.400 tis. Kč., “ (citace ze zprávy SFŽP)

K odůvodnění SFŽP výše doplňujeme ... Podmínka 4.1. a 4.4. vyplývá z "Podmínek přijatelnosti" ze smlouvy (vázanost výše stočného na tvorbě prostředků obnovy), která byla podepsána se SFŽP hned na počátku akce před výstavbou 1. a 2. etapy. Je to podmínka, která mnoha obcím, které na ni přistoupily, komplikuje nastavení výše stočného, ale bylo tak podepsáno pro získání dotace a stává se pro nás axiomem. Kalkulace výše stočného podle této podmínky je nezbytná po dobu udržitelnosti projektu 10 let, poté je to již plně v kompetenci obce.

Přesná čísla jsou taková:

  • pro prosinec 2022 je kalkulace výše stočného dle podmínek 61,50 Kč/m3
  • od 1.1.2023 je výše stočného kalkulována na 72,70 Kč/m3

Součet vodné + stočné nesmí převýšit sociálně únosnou cenu pro rok 2023 ve Středočeském kraji 149,72 Kč, tedy hranici splňujeme. Pokud by vodárny zdražily tak, že bychom tuto částku převýšili, pak můžeme stočné v souladu se zákonem snížit, aby byla dodržena tato hranice.

CO Z TOHO VYPLÝVÁ PRO OBČANY A PRO OBEC:

OBEC: obec 2 roky převáděla částku ze svých úspor (950.000 Kč) do fondu obnovy za občany Pcher (bude tomu tak i částečně za rok 2022). Není to ale nadále možné, přestože jsme o to na SFŽP žádali a tuto variantu nabízeli, pro SFŽP a MŽP je to neakceptovatelné. Vybrané prostředky ale zůstávají obci a je možné z nich hradit pouze opravy na ČOV a kanalizaci. Přenesením tvorby fondu z obecních úspor na prostředky za stočné vybrané od občanů, se uvolní obci částka 950.000 Kč, ze které obec pokryje částečně nárůst cen energií v MŠ, ZŠ, obecních nemovitostech a nárůst ceny svozu komunálního odpadu (pro rok 2023 se cena svozu za komunální odpad pro občany navyšovat nebude). Všechny vybrané prostředky do fondu obnovy se shromažďují na samostatném spořícím účtě v KB a k dnešnímu dni je stav účtu 1.839.248,- Kč.

OBČANÉ: ke zdražení energií (elektřina, plyn) se přidává také zdražení vody a splaškové vody. Nejedná se však o nárůst v tisících Kč za měsíc, ale o desítky Kč, v některých případech stovka Kč za měsíc. Podle údajů z účetnictví obce se pohybuje průměrná spotřeba vody v domácnosti 4 osob mezi 100–150 m3/ za rok.

Příklad:

Při současné ceně stočného = 43 Kč/m3 je stočné RD při spotřebě 150m3 = 6.450 Kč za rok, tj. 537,50 Kč za měsíc pro 4 osoby (135 Kč za osobu / měsíc)

Při ceně od 1.1.2023 = 73 Kč/m3 je stočné RD při 150m3 = 10.950,- Kč za rok, tj. 912,50 Kč / měsíc pro 4 osoby (228Kč za osobu / měsíc)

Nárůst pro 4 člennou domácnost při spotřebě 150m3 za rok je tedy o 4.500 Kč za rok, tj. o 375 Kč za měsíc pro RD (pro 1 osobu o 94 Kč za měsíc).

Uvedená spotřeba 150 m3 odpovídá hodnotě spotřeby vody na osobu dle zákona (vyhlášky). Pro výpočet průměrné spotřeby vody na osobu na rok je dána spotřeba pro osobu zákonem, a to 35 m3 za rok (cca 3 m3/měsíc). (Platí pro domácnosti, které mají přístup k teplé vodě).

Podle údajů v účetnictví se spotřeba vody ohrožených příjmových skupin obyvatelstva, především seniorů, pohybuje v roční spotřebě na jednoho osamoceně žijícího seniora 15–30 m3 za rok. Pro seniora se spotřebou dle zákonné normy 35 m3 / rok činí nárůst ceny od 1.1.2023 = 1050 Kč / rok (88 Kč / měsíc)

Spotřeba vody, která se do kanalizace nevypouští (zalévání zahrady, naplnění bazénů, vířivek apod.) a převýší roční spotřebu 30 m3, může být spotřeba nad hranicí 30m3 v účetním roce na základě odečtu z podružného vodoměru (který bude zkontrolován odborným zástupcem) odečtena z fakturace stočného.

JAK MŮŽEME OBČANŮM BÝT OBEC NÁPOMOCNA:

1) nabídneme možnost záloh na stočné (návrh odborného zástupce kvartálně), požádala jsem o zajištění softwaru kompatibilního s účetním softwarem obce. Implementace systému a zaučení se práce v systému bude potřeba přechodného období pro přípravu účetní. IT ..., proto návrh kvartálních záloh. Se zálohami souvisí propojení s účetním systémem obce především pro DPH, kontrolním hlášením atd.

2) po závěrečném vyúčtování lze požádat o splátkový kalendář po individuálním projednání na OÚ, tuto možnost již občané s finančními obtížemi využili.

3) prověřujeme možnost poskytnutí "příspěvku", případně půjčky, na 50% - 100% navýšení stočného pro přesně určené sociální případy (jednotlivce, rodiny), které se dostanou na hranici hmotné nouze apod. Podrobnosti a podmínky ověříme při kontrole z kraje v polovině prosince na úřadě.

4) Zdražuje se vše, všude a všem, také to nemíjí naší obec. V průběhu roku 2022 došlo k 9% nárůstu ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu a od roku 2023 dojde k dalšímu 14% nárůstu. Celkem od roku 2023 se obci zdražují výdaje za komunál o 23%. V rámci kompenzace zdražení cen energií pro občany a vysoké inflace nebudeme v roce 2023 snižovat podíl výdajů obce za komunál oproti roku 2022, tak jak bylo plánováno a nepřeneseme další zdražení o výše zmíněných 23 % v plné výši na občany. Pro rok 2023 zůstává výše platby za svoz komunálního odpadu neměnná. Tímto rozhodnutím obec v roce 2023 navýší svůj podíl výdajů za svoz komunálního odpadu za občany o 23 %. Tento trend budeme moci zvrátit až po stabilizaci cen energií na jednotném evropském trhu.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 15. 11. 2022 8:54

Nevyvezené popelnice - Theodor

Vážení občané Theodoru, 

z důvodu poruchy popelářského vozu neproběhl v celém Theodoru včerejší vývoz popelnic na komunální odpad. Prosíme Vás, abyste své popelnice ponechali před domy, náhradní svoz proběhne nejpozději během zítřejšího dne. 

Děkujeme za pochopení. 


Publikováno 11. 11. 2022 9:49

Svoz nebezpečného odpadu

Vážení občané,

rádi bychom Vám připomněli, že dne 12.11. proběhne svoz nebezpečného odpadu a to následovně:

 

STANOVIŠTĚ

V ČASE OD - DO

PCHERY

obecní úřad

12:35 – 13:05

THEODOR

park

13:15 – 13:45

Děkujeme, že třídíte. 


Publikováno 11. 11. 2022 8:33

Novější 1 3 35 70 104