Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Pozvánka na slavnosti

Svatováclavské slavnosti 28.9.2019 (003).jpg


Publikováno 24. 9. 2019 9:42

Nález lebky na zahradě MŠ Pchery

Vážení občané,

vzhledem ke spekulacím s nálezem lebky na farní zahradě, kterou využívá desítky let naše MŠ a spekulacemi, jakým způsobem se zachází s informacemi a jak se dostávají do tisku, vám poskytuji níže emailovou komunikaci starostky s tiskovým oddělením Policie ČR a vysvětlení. Kateřina Mahovská

 

-------- Původní zpráva --------
Předmět: RE: Nález lebky na zahradě MŠ Pchery
Datum: 2019-09-17 09:10
Odesílatel: "krps.kr.otp.kl@pcr.cz" <krps.kr.otp.kl@pcr.cz>
Adresát: Kateřina Mahovská obec Pchery <mahovska@obecpchery.cz>

Vážená paní starostko,

včera 16. září 2019 jsem v ranních hodinách hovořila s místostarostou obce, který se mě dotazoval na Vámi uvedený případ nálezu kosterních ostatků na zahradě mateřské školy. Panu Beznoskovi jsem vysvětlila, že se jedná o standartní informování veřejnosti o činnosti Policie ČR.
V článku bylo zmíněno, že se jedná o kosti z bývalého hřbitova, který byl u kostela sv. Štěpána a již v dávné minulosti byl zrušen.
Případ byl zveřejněn po dohodě s vedoucím služby kriminální policie a vyšetřování.
Na místě přítomní policisté neshledali, že by se jednalo o případ, kdy byla naplněna skutková podstata trestného činu, proto nebyl důvod neposkytnout informace médiím. Ta jsou každodenně informována o činnosti policie.
Tyto informace byly včera sděleny telefonicky Vašemu místostarostovi panu Markovi Beznoskovi.
Případ šetřila výše zmiňovaná kriminální policie, která kosterní ostatky zaslala do kriminalistického ústavu k antropologickému zkoumání. Pokud oznamovatel nežádal o vyrozumění, jak byla věc vyřízena, není důvod, aby Policie ČR vydávala k tomuto šetření písemné rozhodnutí.
Pokud paní ředitelku mateřské školy na místě přítomní policisté ujistili, že zahrada může být nadále používána, není důvod jejich rozhodnutí rozporovat.
Co se týká Vaší interní komunikace jako starostky obce, nebo ředitelky mateřské školy a rodičů, tato je zcela ve Vaší kompetenci.

S pozdravem

nprap. Michaela Nováková
vrchní inspektor
+420 974 873 207
+420 606 691 235
michaela.novakova@pcr.cz
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Havířská 632
272 53 Kladno-----Original Message-----
From: Kateřina Mahovská obec Pchery <mahovska@obecpchery.cz>
Sent: Monday, September 16, 2019 3:54 PM
To: KŘP S - KŘ OTP Kladno <krps.kr.otp.kl@pcr.cz>
Subject: Nález lebky na zahradě MŠ Pchery

Vážené tiskové oddělení,

dovolila bych si vás požádat jako starostka obce Pchery o vyjádření k informaci, která byla poskytnuta tisku Kladenský deník, a to v souvislosti s nálezem lebky na zahradě mateřské školy. Tento nález mi oznámila paní ředitelka MŠ Ing. Lucie Turanová ve čtvrtek 12. 9. 2019 a následně byl nález oznámen místostarostou Markem Beznoskou Policii ČR.
Policie při šetření na místě paní ředitelku ujistila, že je vše v pořádku a zahrada může být nadále využívána pro děti MŠ. O tomto šetření nemáme žádný písemný záznam policie. V sobotu mě paní ředitelka kontaktovala, že vyšel článek o nálezu v Kladenském deníku i s fotografií (předpokládám pořízenou Policií ČR). Tento článek spustil telefonáty rodičů na paní ředitelku a na vedení obce s obavami o využívání zahrady dětmi.
Proč nám nebyl poskytnut protokol s výsledkem šetření a proč nebyla paní ředitelka informována, aby tuto informaci sdělila rodičům žáků ona případně starosta obce a proč se tuto informaci dozvěděli z tisku? Tento postup mi přijde velmi neprofesionální na úrovni bulváru.

Poprosím vás o kontakt na oddělení policie, která tuto událost řešila, aby nám poskytli protokol či informace, které budou pro rodiče dětí relevantní, že je možné zahradu nadále využívat.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

--
Hezký den

Ing. Kateřina Mahovská
starostka Obce Pchery
MT 606 623 066


Publikováno 17. 9. 2019 15:08

Prodej slepiček - říjen, listopad 2019

Leták-page0001.jpg

 


Publikováno 16. 9. 2019 15:12

Vyjádření Ing. Lucie Turanové, ředitelky MŠ Pchery

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

v pátek 13. 9. se v Kladenském Deníku objevil článek o nálezu lebky na hřišti mateřské školy ve Pcherách. Ráda bych Vás o věci informovala tak, jak byla, abyste neměli obavu o své děti. Svrchní část lebky jsme opravdu našli. Vyčnívala ze zeminy v zalesněné části zahrady. Svou učitelku, která stála vedle, na „nějakou mističku“ v zemi upozornilo jedno z dětí. Učitelka odpověděla, že je to ošklivá miska, ať na to nesahá, věc sebrala a zahodila. V tu chvíli si uvědomila, že by se mohlo jednat o lebku a zavolala mě. Nedaleko nálezu byla ještě menší kost. Vše jsme sebrali do igelitového pytlíku a uklidili do tašky. Jsem přesvědčena o tom, že nikdo z dětí neví, že se jednalo o lidskou lebku. O nálezu věděly pouze dvě učitelky a já. Vzhledem k tomu, že se jednalo o lidské ostatky, přišlo mi velmi nedůstojné a navíc protizákonné je vyhodit a dělat, že jsme nic nenašli. O všem jsem informovala paní starostku, ta následně kontaktovala Policii ČR. Přivolaný technik předběžně potvrdil lidské ostatky a vzal je na expertízu. Čerstvý trestný čin předběžně vyloučil.

Ještě tentýž den odpoledne přijeli paní starostka s panem místostarostou a domluvili jsme se, že to nelze takto v žádném případě nechat. Vedle mateřské školy je přilehlá zahrada, která je obecní a děti by mohly mít hřiště v budoucnu tam. Ještě před zimou necháme zavézt zeminou i hřiště stávající, aby k nálezům nedocházelo a děti si měly zatím kde hrát. V zimním období budeme chodit na vycházky a častěji na obecní hřiště. Neradi bychom děti vystavili jakémukoliv stresu z nevhodného nálezu! Ujišťuji Vás, že děti opravdu žádný šok neutrpěly a uděláme vše pro to, aby se tomu nestalo ani v budoucnu.

Děkuji za pochopení.

Ing. Lucie Turanová, ředitelka MŠ


Publikováno 16. 9. 2019 15:06

Setkání s Libuší - Budeč

Setkání s Libuší_Budeč 12.9.2019.jpg

Pozvánka - Budeč.pdf


Publikováno 11. 9. 2019 10:24

Informace o konání 9. OZ

img20190909_10240350.jpg

 


Publikováno 9. 9. 2019 10:27

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů.jpg

 


Publikováno 6. 9. 2019 8:20

Změna otevírací doby - Pošta Pchery - 25.09.2019

img20190905_09340981.jpg

 


Publikováno 5. 9. 2019 9:36

Tchořovice u Blatné-burza+soutěž

chilliman 2019m.jpgburza_cesko_2019_srpen-page-001.jpg

 


Publikováno 28. 8. 2019 11:35

Kanalizační řád obce Pchery

Milí spoluobčané,

v nejbližší době dojde ke spuštění ČOV Pchery na plný výkon. Požádala bych vás, abyste si vaše nemovitosti připojili na nově vybudovanou kanalizaci ve II. etapě a přihlásili se na obecním úřadě k platbě stočného. Vaše povinnost se připojit k obecní kanalizaci je do dvou let od kolaudace, což nastane v listopadu 2020, přesto bych vás již nyní požádala o ohleduplnost vůči spoluobčanům a nevypouštěli odpadní vodu do dešťové kanalizace, což způsobuje v některých částech obce nepříjemný zápach. Děkuji K. Mahovská

Do kanalizace je možné vypouštět odpadní vodu v souladu s kanalizačním řádem, který je ke stažení v příloze.

Zde jsou vybrané povinnosti z Kanalizačního řádu obce Pchery z roku 2018 pro občany a firmy, které je potřeba pro správnou funkčnost kanalizačního systému a ČOV dodržovat:

2. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

2.1. Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s tímto kanalizačním řádem je zakázáno (§10 zákona č. 274/2001Sb.) a podléhá sankcím podle §33 –35 zákona č. 274/2001Sb.

2.2. Vlastník pozemku nebo stavby, připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené zjiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

2.3. Nově může vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení:

2.3.1. U nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou tímto kanalizačním řádem. Vpřípadě, že tyto vody určené míry znečištění překračují, je odběratel povinen tyto vody předčišťovat.

2.3.2. Připojením, které bude provedeno přímo, po odstranění septiků, žump a domovních ČOV, musí vlastník nebo provozovatel kanalizace zabránit, aby nedošlo do kanalizace ke vniku dešťových či jiných balastních vod, odpadů zkuchyňských drtičů a dalších látek, které nejsou odpadními vodami.

2.4. Vlastník kanalizace je povinen podle §25 vyhlášky 428/2001Sb. změnit nebo doplnit tento kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

2.5. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

2.6. Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a správní situaci.

Přílohy:

Kanalizační řád Pchery

Situace stoky


Publikováno 28. 8. 2019 10:18