Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Sdělení místostarosty občanům

Vážení Pcheráci,

dovolte mi, abych Vám i já vyjádřil svůj obdiv, jak současnou situaci zvládáte a jak někteří z Vás nabízíte pomoc druhým. Vím, není to lehké, mnozí z nás se bojí o zdraví své a zdraví svých blízkých. Nikdo v tuto chvíli neví, co nás v nejbližších dnech a měsících čeká, a proto na Vás i já apeluji, abyste dodržovali pokyny hygieniků a státních úřadů. Šíření dezinformací nám moc nepomůže a věřte, že každou informaci o podezření nákazy obecní úřad konzultuje s hygieniky. Pružně reagujeme na každé další nařízení. Aby však byla vydávaná nařízení účinná, musíme je všichni poctivě dodržovat. V této nelehké době musím za obětavost a obrovské pracovní nasazení poděkovat zejména naší starostce Kateřině Mahovské, zastupitelům a všem zaměstnancům obecního úřadu.

Velice Vám děkuji, že jste ohleduplní.  Jsme v tom společně.

Marek Beznoska


Publikováno 18. 3. 2020 12:17

Potraviny, léky a roušky pro seniory

coronavirus-4914028_960_720-2.jpgObecní úřad s pomocí dobrovolníků zajistí nákup potravin a léků pro naše seniory, kteří nemají nikoho, kdo by jim nákupy obstaral. 

Kontaktujte obecní úřad 312 587 773 nebo starostku 606 623 066 prostřednictvím telefonu nebo na email obecniurad@obecpchery.cz.

Nákup zajistíme také pro ty občany, kteří budou nemocní nebo v karanténě a nemají rovněž možnost si nákup potravin a léku zajistit jinak.

Prosím, o šíření informací mezi občany, kteří nesdílí informace s OÚ prostřednictvím webu, FB a nově aplikace Mobilní Rozhlas.

 

Dobrovolníci rovněž nabídli ušít roušky, které bychom mohli mít k dispozici koncem týdne. Další šikovné ruce jsou vítány.

Vzhledem ke stále nedostatečnému počtu ochranný pomůcek roušek a respirátorů pro zdravotníky, prodejce, pracovníky a ohroženou skupinu obyvatelstva, žádám vás o dodržení izolace v případě karantény a zákazu setkávání většího počtu osob a zákazu volného pohybu mimo vymezené situace. Prosím o roušky, šátky a šály v obchodech, na poště a místech, kde se občané potkávají. Děkuji KM


Publikováno 17. 3. 2020 19:48

Nákupy potravin v období karantény

Milí spoluobčané,

v souvislosti se zákazem volného pohybu osob na území celé České republiky pouze s určitými výjimkami, vás žádáme, abyste zákaz dodržovali v naší obci a nesdružovali se před prodejnami potravin a v parku.

Prosíme o ohleduplnost k personálu dvou prodejen potravin, které v obci máme a zajistí nám každodenní nákupy.

Vcházejte do prodejny v menším počtu, abyste uvnitř dodržovali dostatečnou vzdálenost mezi sebou a také prodavači.

V případě, že jste v karanténě, zajistěte si nákup přes své příbuzné a přátelé nebo jestliže žijete v domácnosti s osobou, na kterou se vztahuje karanténa, pokuste se omezit návštěvu prodejny na dobu nezbytně nutnou. Domluvte se s prodejcem telefonicky, aby vám nákup připravil a nákup uhradíte a vyzvednete si bez delšího kontaktu s dalšími zákazníky.

Využívejte možnost objednání potravin a domácích potřeb přes online prodejce. Doba objednání a doručení je nyní do 2 dnů.

www.kosik.cz

www.rohlik.cz

www.itesco.cz

Jestliže v karanténě nemáte možnost zajistit si nákup potravin nebo patříte mezi seniory, kteří se online objednávek obávají nebo mají obavy vycházet ven v souvislosti s koronavirem, obraťte se na obecní úřad a my vám pomůžeme dovoz potravin zajistit.

Děkujeme jednotlivcům, kteří nabídli svou pomoc právě se zajištěním nákupu v případě nouze. Jestliže budete chtít také nabídnout případnou pomoc, kontaktujte nás na OÚ přes SMS na tel. 606 623 066.


Publikováno 16. 3. 2020 21:35

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb  příbuzných  a  osob  blízkých,  zajištění  péče  o  děti,  zajištění  péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

 II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách  odstup  nejméně  2  metry  (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

Publikováno 16. 3. 2020 16:38

Autobusová doprava - dočasná opatření

img20200316_10512439.jpg

img20200316_10514204.jpg

img20200316_10515480.jpg


Publikováno 16. 3. 2020 10:55

Opatření pro OÚ

 

Document-page-001-2.jpg


Publikováno 16. 3. 2020 7:00

Informace k provozu zdravotního střediska v období stavu nouze

Vážení občané,

níže jsou informace praktického a dětského lékaře o fungování zdravotního střediska. Gynekologie pozastavuje ambulanci do odvolání, pro akutní případy kontaktujte sekretářku gynekologického odd. nemocnice Slaný 312 575 151.

coronavirus-page-001.jpg

Document-page-001 (1).jpg

 


Publikováno 15. 3. 2020 20:24

Naše obec zavádí Mobilní Rozhlas!

MR_Info_300x120.jpg

Vážení občané,


v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail. Budete ZDARMA dostávat:

 • zprávy do aplikace
 • e-maily,
 • SMS zprávy,
 • hlasové zprávy,

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, uzavírky silnic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Home page aplikace je automaticky propojená s Aktualitami z našich webových stránek obce.

Služba Mobilní Rozhlas nám umožní vás informovat o krizových situacích prostřednictvím SMS nebo hlasové zprávy. 

Zaregistrujte také své rodinné příslušníky seniory, i když nevyužívají chytré telefony, ale mohou přijímat SMS nebo hlasové zprávy. Hlasové zprávy je možné rozesílat podle věkové kategorie, proto registrace věku nám umožní třídit informace podle věku.

Registrujte se na obecpchery.mobilnirozhlas.cz nebo prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas na vašich chytrých telefonech.

3. Ilustrační obrázek pro mobilní aplikaci - 1.jpg


Publikováno 15. 3. 2020 16:14

Porucha dodávky elektřiny

Vážení občané,

z důvodu poruchy na trafostanici došlo dnes okolo 9h k výpadku elektřiny ve Pcherách a okolních obcích. ČEZ na odstranění poruchy intenzivně pracuje.


Publikováno 15. 3. 2020 9:15

Krizová opatření od 14.3.2020

Vážení občané,

níže naleznete usnesení vlády ze dne 14.3.2020 o přijatých krizových opatření, zákazu prodeje a zákazu provozu restauračních zařízení s příslušnými vyjímkami, na které se zákaz nevztahuje. Všechna další aktuální přijatá opatření naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR nebo na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

UV_211_2020-page-001.jpg

UV_211_2020-page-002.jpg


Publikováno 15. 3. 2020 9:05