Drobečková navigace

Úvod > Besedy

Besedy

Milí spoluobčané,

v dnešní zrychlené době a pod vlivem mimořádných událostí doma a ve světě, kdy se na nás valí informace ze všech stran, z médií a jsme doslova přehlceni informacemi různého typu, potom nemáme čas a zájem zjišťovat, co se děje u nás doma „na vsi“.  Často pak o skutečnostech přemítáme, spekulujeme nebo názory na ně přejímá z druhé ruky.  Za poslední roky se díky rychlým technologiím a internetu pozvolna vytrácí mezilidský kontakt. Stojí to čas a energii vyrazit za informacemi, ale tím se ochuzujeme o setkání s dalšími lidmi, kteří mají o různá témata a dění zájem, a kdy můžeme pokládat otázky přímo tomu, kdo má na ně odpověď a také přinášíme nové podněty, připomínky a vůbec vytváříme prostor pro diskusi nad nejrůznějšími otázkami.

Proto se vedení obce společně s Komisí pro péči o Pchery rozhodlo připravit pro Vás besedy na nejrůznější témata a dění, které se bezprostředně dotýkají všech pcherských občanů.

Každá beseda bude věnována konkrétnímu tématu, na které se můžete doptávat, reagovat či jinak se zapojit. Z každé besedy připravíme stručný zápis a materiály, které zůstanou dostupné na webu obce nebo budou vytištěny k nahlédnutí na obecním úřadě.

První beseda na téma „Cestní síť a místa pro volný čas v obci“ již proběhla a na další se budeme brzy s Vámi těšit.

 

Proběhlé besedy

 

Témata na příště

  • Doprava a inženýrské sítě v obci
  • Územní plán obce
  • Hřiště za budovou ZŠ Pchery

 

Informace k besedám

Obecné informace o besedách

Besedy budou pořádány pravidelně a občané o datumu i místě konání budou včas informováni. Budou se týkat různých témat, která jsou navrhována jak ze strany vedení obce a Komise pro péči o Pchery, tak ze strany občanů obce.

Během besed se budeme striktně držet daného tématu.

Cíl besed

Cílem besed je vzbudit zájem o obec. Obec je místo kde nejen bydlíme, ale také žijeme. Musíme o prostředí obce pečovat, aby se nám zde žilo co nejlépe.

Dalším cílem je získání zpětné vazby. Návrhy a nápady budou občané moci po určitou dobu sdělovat, poté se udělá finální výstup ze získaných informací.

Průběh besed

Vedení obce a Komise pro péči o Pchery sdělí představy, myšlenky a také časovou osu plánovaných i probíhajících projektů.

Občané jsou příjemci těchto informací a měli by vznášet dotazy, připomínky a návrhy k diskutovanému tématu. Popřípadě na konci besedy navrhnout téma na jednu z nadcházejících.

Návrhy 

Pokud budete mít k danému tématu nějaký návrh, nebojte se o něj podělit. Použijte buď sociální sítě, na kterých najdete jak oficiální stránku obce Pchery, tak facebook skupinu „Pcherák pro všechny Pcheráky“, nebo instagramový profil obec Pchery.

Další možností je zaslání emailu na adresu pece@obecpchery.cz