Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kontejner- komunální odpad

Kontejner- komunální odpadVážení spoluobčané,

od května 2024 jsme pro Vás připravili novinku ohledně umístění kontejneru na komunální odpad. Ten bude umístěn na dvoře za Dělnickým domem, kde již dlouhou dobu funguje odkládání elektro odpadu. Provozní doba (zkušební provoz) bude od 4. května každou sudou sobotu, a to vždy od 10 do 12 hodin. Vzhledem k tomu, že sběrné místo bude sloužit pouze občanům obce Pchery a Theodor, měl by se každý kdo chce odpad uložit obsluze prokázat dokladem, že má trvalý pobyt v obci nebo že zde vlastní nějakou nemovitost (rekreační objekt apod.). Množství ukládaného odpadu je limitováno a mělo by odpovídat běžné provozní obnově .Právnické a podnikající osoby v obci by měly odpad pocházející z jejich výrobní činnosti likvidovat u provozovatelů velkých skládek .O přijetí a uložení odpadu bude rozhodovat obsluha místa. Nadále platí, že těm z Vás, kteří například kvůli svému zdravotnímu stavu nejste schopni svůj komunální odpad na místo dopravit, je obec připravena na základě telefonické dohody odpad zlikvidovat. Co se týká časti Theodor bude vždy jednou za kalendářní měsíc u parku přistaven kontejner. O času přistavení Vás budeme včas informovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz, budeme rádi za Vaše připomínky. Ty samozřejmě přispějí ke zkvalitnění samotného provozu tohoto místa. Rovněž doufáme, že nám zmizí z obce i odpad, který do popelnic na tříděný odpad nepatří a hromadí se nám kolem nich (kočárky, záchodové mísy, velké plasty apod.)

Na sběrném místě bude možno odevzdávat:

  • demontovaný čalouněný i nečalouněný nábytek
  • velké a malé elektrospotřebiče
  • podlahové krytiny (lina, koberce apod.)
  • matrace
  • zdravotní keramika
  • dveře, okna bez skel
  • plasty, které nelze pro svou velikost umístit do nádob k tomu určených
  • kočárky apod.

 

Není možné odevzdávat – jedy, barvy, ředidla, oleje, pneumatiky, autobaterie, sádrokarton, stavební suť, zeminu ani odpad ze zahrad. Uložení odpadů na sběrném místě je dočasné. Po naplnění kontejneru budou odebrané odpady odváženy k dalšímu využití, popř. uložení na řízené skládce.

Vzhledem k tomu, že prostor místa je monitorován kamerovým systémem, prosíme Vás o dodržování otevírací doby. Také prosím neskládejte odpad mimo kontejner nebo před zavřená vrata. Na základě tohoto opatření budou zrušeny vývozy velkoobjemových kontejnerů na  komunální odpad. Nadále zůstává v platnosti sběr a vývoz nebezpečného odpadu a bio odpadu. Případné dotazy k provozu sběrného místa prosím směřujte na obsluhu. Telefonní kontakty budou uvedeny na označníku sběrného místa.

 

    S pozdravem M.Beznoska