Drobečková navigace

Úvod > Besedy > Doprava a inženýrské sítě v obci

Doprava a inženýrské sítě v obci 

Všeobecné informace k besedám si můžete přečíst zde ...

Návštěvníci byli seznámeni s plány a vizí obce v oblasti infrastruktury v jednotlivých částech obce. Ukázali jsme vám náhledy na studii, kterou obce zadala, abychom měli finální řešení pro pěší, parkování a dopravu. Na základě studie bude možné zadávat vypracování projektové dokumentace pro jednotlivé části, která je podmínkou pro vyhledávání dotací a financí na rekonstrukci infrastruktury. Rekonstrukce musí probíhat po jednotlivých etapách, které na sebe navazují: nejdříve přeložit a opravit to, co je v zemi (elektro, veřejné osvětlení, rozhlas, optika, dešťová kanalizace, vodovod). Jednáme také se třetími stranami, aby v rámci zemních prací provedli opravy a rekonstrukce v souladu s obcí, následně mohou následovat opravy povrchů chodníků a komunikací. Jedná se o plány na několik let pro příští a další zastupitelstvo. Vše musí být připraveno projektově, zajištěno povolení, financování pro realizaci.

Dalším tématem byla studie našeho parku a jeho podoba za pár let. Nyní máme dotaci a finance na centrální a boční cesty, kde jsme vázáni termíny, kdy musíme akci zrealizovat z dotačního titulu.

 

Dopravní studie Humna

Dopravní studie Hřbitovní čtvrť

Elektro, veřejné osvětlení, optika - rozsah

Chodník V Ořechovce

Přechod před Dělnickým domem

Přechod u parku

Okružní křižovatky

Theodor - rekonstrukce KSÚS

Intenzita dopravy ŘSD sčítání 2016

 

Fotografie k tématu