Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a řády obce

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a řády obce

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky  

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu OZV č. 1 2016.pdf 1.10.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

OZV č. 1 2019.pdf

30.7.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku OZV č. 2 2019.pdf 30.7.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí OZV č. 3 2019.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 4 2019.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích OZV č. 1 2020.pdf 16.12.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství OZV č. 1 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 1 2023.pdf 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 2 2023.pdf

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023, o místním poplatku ze psů OZV č. 3 2023.pdf

1.1.2024

 

Ostatní dokumenty

Název

  Účinnost
Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště.pdf 11.7.2014
Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Nařízení č.1 2016.pdf 8.7.2016
Kanalizační řád obce Pchery

Kanalizační řád obce Pchery

Situace stoky

aktualizace 2018

 

Poplatek za odchyt psa 

V poslední době se množí případy, kdy se po obci nebo v katastru obce Pchery pohybují volně psi (i agresivnější plemena), a to nejčastěji během víkendu. Přestože máme uzavřenou smlouvu na odchyt psů s útulkem Anidef, jehož příjezd je nejdříve za dvě hodiny od nahlášení, obvykle tuto záležitost řeší místostarosta či zaměstnanec obce, z tohoto důvodu zavádí obec zpoplatnění těchto odchytů - 500,- Kč za odchyt psa.

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Ustanovení zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce