Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a řády obce

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a řády obce

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky  

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku ze psů OZV č. 2 2014.pdf 11.7.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Pchery OZV č.1 2015.pdf 10.7.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu OZV č. 1 2016.pdf 1.10.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

OZV č. 1 2019.pdf

30.7.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku OZV č. 2 2019.pdf 30.7.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí OZV č. 3 2019.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 4 2019.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze psů OZV č. 5 2019.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č 6 2019.pdf 1.1.2020

 

Ostatní dokumenty

Název

  Účinnost
Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště.pdf 11.7.2014
Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Nařízení č.1 2016.pdf 8.7.2016
Kanalizační řád obce Pchery

Kanalizační řád obce Pchery

Situace stoky

aktualizace 2018

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Ustanovení zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce