Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Připomenutí Velkého pátku

6569693.jpg


Publikováno 15. 4. 2022 10:00

ZŠ Pchery - výzva

Výzva velikonoční strom pdf-page-001.jpg

Leták v PDF formátu:

Výzva velikonoční strom pdf.pdf


Publikováno 13. 4. 2022 14:51

Nabídka spojení během uzavírky ul. V Ořechovce pro Theodor

Vážení spoluobčané,

níže je souhrn důležitých informací k rekonstrukci komunikace ve Pcherách:

 

PCHERY - dne 18.4. 2022 bude zahájena rekonstrukce opěrné zdi pod komunikací V Ořechovce u obecního úřadu, vlastníkem komunikace je KSÚS, která celou tuto investici zajišťuje a financuje.

Od 18.4. do 30.6.2022 nebude ulice V Ořechovce v úseku u obecního úřadu průjezdná vůbec ani pro osobní automobily, dopravní obsluhu, ani pro autobusy. Místní občané mohou pouze osobními vozy a dodávkami do Pcher zajíždět přes část obce Na Petříně a ulicí Fr. Tlustého.

Nákladní doprava má objízdnou trasu přes Kladno Dubí, přes Brandýsek Čabárnu bude povolen průjezd pouze dopravní obsluze.

 

THEODOR - nebude obsluhován linkou 342 do Prahy a zpět po celou dobu rekonstrukce. Pouze linka 612, která na Theodoru začíná, bude Theodor obsluhovat na Kladno a pojede přes Brandýsek. Pro zajištění minimální obslužnosti Theodoru linkou 612 bude probíhat otáčení autobusů okolo parku. Žádáme všechny majitelé přilehlých nemovitostí, aby parkovali svá auta tak, aby zůstal průjezdný jízdní pruh v šíři min. 3,5m a vůbec neparkovali v zatáčkách, aby autobusy mohly projíždět. Vše bude vyznačeno dopravními značkami.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŠKOLÁKY, NEMOBILNÍ OBČANY A NEMOCNÉ

Podobně jak tomu bylo při výstavbě kanalizace, bude po dobu rekonstrukce možné si sjednat individuální odvoz do Pcher a zpět.

Tuto pomoc zajistí pan Michal Veselý po předchozí domluvě na MT  774 245 434 v průběhu celého dne a pro školáky ráno v době mezi 7–8,30h svou pomoc nabídla paní Velická MT 606 791 953.

Za nabídku pomoci pro žáky a pro nemobilní občany velmi děkujeme.

 

Děkuji Vám všem za Vaši ohleduplnost a laskavost k sobě navzájem během doby rekonstrukce, kdy bude po nezbytně nutnou dobu částečně omezen Váš dopravní komfort. KM


Publikováno 11. 4. 2022 11:33

Topenářský servis - 29.4.2022

0001.jpg

Nabídka v PDF formátu:

Topenářský servis.pdf


Publikováno 11. 4. 2022 9:45

Besedy v obci

Milí spoluobčané,

v dnešní zrychlené době a pod vlivem mimořádných událostí doma a ve světě, kdy se na nás valí informace ze všech stran, z médií a jsme doslova přehlceni informacemi různého typu, potom nemáme čas a zájem zjišťovat, co se děje u nás doma „na vsi“.  Často pak o skutečnostech přemítáme, spekulujeme nebo názory na ně přejímá z druhé ruky.  Za poslední roky se díky rychlým technologiím a internetu pozvolna vytrácí mezilidský kontakt. Stojí to čas a energii vyrazit za informacemi, ale tím se ochuzujeme o setkání s dalšími lidmi, kteří mají o různá témata a dění zájem, a kdy můžeme pokládat otázky přímo tomu, kdo má na ně odpovědi a také přinášíme nové podněty, připomínky a vůbec vytváříme prostor pro diskusi nad nejrůznějšími otázkami.

Proto se vedení obce společně s Komisí pro péči o Pchery rozhodlo připravit pro Vás besedy na nejrůznější témata a dění, které se bezprostředně dotýkají všech pcherských občanů.

obrázek besedy2.png

Každá beseda bude věnována konkrétnímu tématu, na které se můžete doptávat, reagovat či jinak se zapojit. Z každé besedy připravíme stručný zápis a materiály, které zůstanou dostupné na webu přes odkaz v Menu webu Besedy nebo budou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

První beseda na téma „Cestní síť a místa pro volný čas v obci“ již proběhla a na další se budeme brzy s Vámi těšit.


Publikováno 6. 4. 2022 11:33

Nalezená kočka

V ulici V Ořechovce byla nalezena kočka - mourovatá, nebojácná. Majitel se může hlásit na tel. čísle 728 542 477. 

Snímek obrazovky 2022-04-05 153914.png


Publikováno 5. 4. 2022 15:46

Ulice U Fary - 8.4. a 12.4.2022

Vážení občané,

dne 8.4. a 12.4.2022 od 8:00 hod. na max. 2 hodiny bude omezena průjezdnost ulice U Fary.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 5. 4. 2022 10:00

Práce pro ženy z Ukrajiny ve Pcherách

hands-g09b9701b7_1920.jpgMilí spoluobčané,

také do naší obce přišly ukrajinské maminky se svými dětmi, které odešly před válkou. Velmi si vážím místních lidí, kteří jim poskytli bydlení ve svém domově. O tyto ženy s dětmi je dobře postaráno a v případě, že by bylo něco potřeba zajistit, požádají o konkrétní materiální pomoc.

Neplánovaný a rychlý odchod z domova bez finančních prostředků, do cizí země, s jiným jazykem, to vše má velký vliv na život žen a dětí z Ukrajiny u nás, a proto cokoliv, co jim alespoň málo pomůže navrátit se do „normálního“ způsobu života, velmi pomáhá.

Také ženy z Ukrajiny v naší obci by se rády aktivně zapojily do práce, aby si přivydělaly finanční prostředky. Nabízí např. výpomoc v domácnosti, okolo domu a dětí.

Jestli byste měli pro ženy z Ukrajiny práci, kontaktujte paní Natalii na tel. 774 135 980.

Moc děkujeme KM


Publikováno 4. 4. 2022 10:00

Pozvánka Pcherských maminek - tradiční bazárek

0001.jpg

Pozvánka v PDF formátu:

bazar pchery.pdf


Publikováno 4. 4. 2022 9:09

Výluka autobusů 612 a 342 na Theodoru

Milí spoluobčané,

dne 30.3. jsme vás informovali o dočasné úpravě silničního provozu v ulici V Ořechovce, a to z důvodu opravy propadající se komunikace a zdi ve zúžení naproti obecnímu úřadu, kterou zahájí Krajská údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) od 18.4. s termínem ukončení do 30.6.2022.

Z důvodu technologické náročnosti opravy KSÚS uzavírá celou šíři vozovky a nebude možné, aby autobusy a jiná větší nákladní vozidla zajížděla z Theodoru do Pcher. Pro osobní vozy místních občanů a majitelů nemovitostí bude možné zajíždět do obce přes Petřín nebo ulicí Fr. Tlustého. Žádáme všechny řidiče, kteří budou tudy projíždět, aby byli ohleduplní k ostatním, projížděli se zvýšenou opatrností a přizpůsobili rychlost místní komunikaci a zde žijícím občanům. Za to velmi děkuji.

Vzhledem k tomu, že se výluka linky 612 z Theodoru do Pcher a zpět nejvíce dotkne našich dětí dojíždějících do základní školy, chtěla bych požádat rodiče žáků ZŠ, kteří mají možnost své děti z Theodoru do Pcher nebo ze Pcher na Theodor vozit osobním autem, aby se mezi sebou domluvili a navzájem si vypomohli po dobu, kdy bude oprava probíhat a především menší děti si navzájem převáželi auty. Starší děti mohou chodit pěšky po vyšlapané pěšině, která bude sekáním pravidelně udržována. Obec bude také dohlížet na opravy KSÚS, aby probíhaly plynule a stavba se bezdůvodně nezpožďovala. Dopravu dětí obec zajistit  nemůže, nemá k dispozici ani vhodný dopravní prostředek, ani řidiče s oprávněním poskytovat veřejnou přepravu.

Požádala jsem členy osadního výboru pana J. Jermana a p. J. Hlaváčkovou, aby vám byli nápomocni při koordinaci převozu dětí. 

Rodiče, kteří nabízíte místo pro další děti ve svém voze a rodiče dětí, kteří hledají místo pro své dítě, můžete předat své jméno a telefonní kontakt na obecní úřad nebo na osadní výbor a navzájem vám kontakty zprostředkujeme.

Obecní úřad - 312 587 773

Osadní výbor

J. Jerman - 603 115 611

J. Hlaváčková - 602 528 180

Výluku ostatních spojů linky 612 a 342 musíme strpět, a to po dobu opravy komunikace. KSÚS a dopravci linek 612 a 342 se omlouvají všem občanům, kterých se tato výluka dotkne a KSÚS přislíbila, že se opravy nebudou bezdůvodně protahovat.

Také jménem obce děkuji všem dotčeným občanům za schovívavost a trpělivost, protože některé rozsáhlé rekonstrukce nelze bez omezení a dočasného snížení komfortu provést. 

KM

 

 


Publikováno 31. 3. 2022 16:22