Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Participace občanů na řešení veřejných prostor v obci Pchery a na Theodoru

Participace občanů na řešení veřejných prostor v obci Pchery a na TheodoruVážení spoluobčané,

jistě jste si všimli, že uvnitř obce máme stále ještě mnoho veřejných míst (větších či menších), která jsou dlouhodobě nevyužita nebo je jejich stav neuspokojivý. Rádi bychom tato místa proměnili a s Vaší pomocí vytvořili dlouhodobý plán na jejich možné využití nebo revitalizaci. Jedná se o vytvoření studií, jak by mohla tato místa vypadat a k jakému účelu by mohla být využívána Vámi občany.

Na vypracování studie obec spolupracuje s architektem, ale je nezbytné připravit zadání, ze kterého bude architekt vycházet. Nyní budeme řešit čtyři lokality:

 

   I. Plochu bývalého rybníka v lokalitě „Na skále“ a přilehlé pozemky

  II. Plochu bývalé „Kaštanovky“ pod OÚ, kde býval vánoční stromeček

 III. Plochu parčíku vedle hasičské zbrojnice

 IV. Plochu centrálního parku na Theodoru (Obec žádá o převod do vlastnictví obce)

 

Rozsah jednotlivých ploch jsou vyznačeny v grafické příloze níže.

Chtěli bychom Vás občany oslovit, abyste se zapojili do přípravy zadání. Prosím, sdělte nám na obecní úřad Vaše názory a odpovědi na následující otázky:

(Svou odpověď napište písemně a vložte do schránky na budově obecního úřadu nebo pošlete emailem na adresu obecniurad@obecpchery.cz , do předmětu emailu nebo do schránky napište „Návrh řešení lokalit ve Pcherách“)

 

 1. Co vnímáte v současném stavu jako problém v uvedených lokalitách I. – IV.?

 2. Co vnímáte v současném stavu jako pozitivní v uvedených lokalitách I. – IV.?

 3. Jaké by podle Vás bylo ideální možné využití uvedených lokalit I. – IV.?

 

Vaše podměty budou společně s podněty za vedení Obce předány architektovi, se kterým se budeme snažit je zapracovat do řešení jednotlivých lokalit.

O návrzích studií, které vzejdou z tohoto zadání, budeme společně diskutovat v rámci besedy v našem Společenském centru (knihovně), a pak jednotlivé studie finálně dokončíme a začneme postupně plánovat a připravovat jejich realizaci v čase.

Vaše podněty a názory prosím doručte na obecní úřad nejpozději do 30. 4. 2023

Děkujeme za spolupráci

Vedení Obce Pchery

Veřejné_prostory I. - IV.-page-001.jpgVeřejné_prostory I. - IV.-page-002.jpg

Veřejné_prostory I. - IV.-page-003.jpgVeřejné_prostory I. - IV.-page-004.jpg