Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Útulek ve Pcherách

Útulek ve PcheráchDobrý den, omlouvám se uživatelům Facebooku, že vám nemohu odpovědět individuálně, ale není pro mne časově možné vstoupit do diskuze s každým z vás. Proto bych nyní odpověděla všem najednou. Lidsky problém pcherského „útulku“ vnímám již mnoho let a posledních šest měsíců od mého nástupu do funkce starosty velmi intenzivně. Jako člověk bych řešení viděla skoro jednoduše, darovat psy lidem, kteří se budou o svého svěřence starat a vytvoří mu nový domov, útulek zbourat, uklidit a letitý problém by byl vyřešen. Jako starosta jsem však poznala, jak velmi je výkonná moc starosty omezená a naše možnosti a kompetence jsou regulovány zákony a úředními postupy. Pokusím se vám krátce popsat, co vše bránilo a brání jednoduchému řešení...

Jestliže chceme celospolečensky vyřešit tento problém, který není v ČR jistě ojedinělý, je potřeba se zamyslet nad celým problémem od shora dolů, protože zde platí velmi demonstrativně, že „ryba smrdí od hlavy“.

Jestliže zákony ČR, vyhlášky, nařízení atd., instituce a orgány státní správy umožní, aby bylo možné provozovat zařízení typu útulek bez vymožeností 21. století, jako je tekoucí voda, tak je velmi jednoduché útočit na ten poslední článek, jako je majitelka „útulku“ ve Pcherách. A právě tento systém v ČR umožnil provoz útulku bez stavebního povolení, bez platné nájemní smlouvy, bez tekoucí vody, bez…

Problém jsem začala za obec řešit krátce po mém nástupu do funkce starosty v červenci 2019, a to v září, kdy obec zakoupila pozemek, na němž byl útulek provozován a v říjnu 2019 byl zapsán do majetku obce.

Na jednoduché a základní otázky bylo obci v říjnu 2019 odpovězeno takto:

1) Neexistuje nájemní smlouva, jsou to černé stavby a de facto neexistuje ani útulek, je to pravda?

???? odpověď právníků: no, vlastně ANO

2) Přestřihneme zámek, odvezeme psy do útulku, zbouráme útulek a vše vystěhujeme …? Na tuto otázku už jednoznačná odpověď nepřišla …

???? odpověď právníků: to není tak jednoduché, jestliže věci poškodíte nebo se ztratí, může vás majitelka žalovat, psi jsou její živý majetek, nemůžete ho zabavit a nakládat s ním

???? odpověď legálních útulků: psi mají majitele paní H., musí je paní H. obci nebo útulku darovat! Ale ještě, za každého psa, kterého útulek příjme od majitele, který je znám, si účtuje poplatek, jednorázově cca 5.000 – 6.000 Kč nebo taxu 100 – 150 Kč/den/dle velikosti psa po celou dobu pobytu v útulku, dokud nebude adoptován.

???? Závěr: Obec nemůže zabavit nebo zcizit psy paní H. a umístit je do útulku, útulek je nepřijme bez darovací smlouvy, kterou podepíše majitel paní H. Psy, kteří se jeví jako „problémoví“, což je otázka subjektivního posouzení, útulky nepřijímají. Soukromým osobám či subjektům by je paní H. musela také darovat, bez jejího souhlasu to prostě není možné.

3) Můžeme nechat paní H. soudně vystěhovat?

???? odpověď právníka: Ano, ale počítejte v případě odvolání nejdříve 6 – 24 měsíců.

4) Když překročíme zákonné normy, zaplatíme útulku za psy, že jsou de facto toulaví na pozemku obce, vystěhujeme útulek a odvezeme, může se dostat obec do problémů?

???? odpověď právníka: ANO, může na ni být podána žaloba.

5) Kontaktovali jsme během roku 2019 3x KVS, dle zákona kontrola se musí ohlásit předem, tedy v den kontroly KVS je vše tak, co nenaznačuje nic mimo normu. Takže obec obdrží vyjádření, že je vše v pořádku.

???? Při těchto odpovědích jsou téměř všechny možnosti likvidace útulku v brzké době vyčerpány. Obec je pod tlakem řady záchranářů a asociací, aby problém řešila a sama by to samozřejmě chtěla udělat…

???? A tak jsme konali. Snaha domluvit se s majitelkou dospěla k tomu, že v průběhu podzimu dala několik psů k adopci a byli převezeni do našeho smluvního útulku nebo rovnou k novému majiteli.
Významným krokem k vyřčení konkrétního termínu byla stížnost obce na Živnostenský úřad s oznámením, že je útulek provozován v nelegální provozovně bez nájemní smlouvy, Živnostenský úřad tuto záležitost podstoupil Magistrátu odboru výstavby, kdy byl obci stanoven termín do 31.1.2020 stavby legalizovat nebo odstranit. Upozorňuji, že tato podmínka byla stanovena obci nikoliv majitelce, protože stavby stojí již nyní na obecním pozemku.

Obec je v průběhu demolice často napadána, že pomáhá majitelce s likvidací, ale skutečnost, že není v lidských silách tento dvacetiletý problém odstranit ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí z Odboru výstavby, je jediným řešením zapojit obec do likvidace staveb. Upozorňuji staveb, protože psi jsou nadále ve vlastnictví majitelky a obec nemá právo o psech rozhodovat. Proto obec k tomuto finálnímu vypořádání s útulkem pozvala KVS Kladno.

Jak rozhodne KVS, kolik psů si může majitelka odvézt k sobě domů a za jakých podmínek, jde mimo kompetence obce. Jestliže budou v místě pobytu majitelky problémy s jejími psy, které si domů převezla, budou se muset naši občané obracet rovnou na KVS. Zde opět vidím velkou mezeru v legislativě… Jaký počet psů, jaké rasy je ještě v normě mít v RD, bytě, na pozemku o výměře XX m2 apod.? ???? Zná někdo z vás na tuto otázku odpověď?
???? A je vymahatelná?

Nejsmutnější na celé záležitosti je to, že je tady tolik spolků a jedinců záchranářů, tolik kompetentních poradců, jak by se mělo se psy naložit, ale že nikdo nepřiložil ruku k dílu a během celého týdne se v útulku neobjevil, je velmi smutné. Možná, že právě v takto emocionálně vyhrocené situaci by paní H. psy darovala, protože by snad uvěřila, že to někdo myslí opravdu vážně. Teď by bylo možná také finančně vhodné paní H. podpořit a za psy, kteří by šli do smluvního útulku, zaplatit denní sazbu, než budou připraveni k adopci.

Ale to je typický fenomén dnešní doby, na gauči, u televize nebo u hromady jídla vypisovat své rozumy na sociální sítě.????

???? Ještě jedna velmi důležitá poznámka! Proč stát nařizuje platit poplatky ze psů v místě trvalého pobytu majitele a ne v místě pobytu psů? Skutečnost je tedy taková, že paní H. platí řádně poplatky za 17 registrovaných psů v obci XXX, která má příjem do svého rozpočtu a naše obec Pchery koná a má smůlu, žádná koruna jí z poplatku za psy paní H. nenáleží.

Myslíte si, že je to takto v pořádku?

Domníváte se, že obec Pchery vyřeší problém přesahující hranice našeho katastru?

Děkuji a věřím, že i s vaším přispěním se problém bude řešit na vyšších místech a ne jen v naší obci.

Kateřina Mahovská