Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Co se v lednu v obci děje

Co se v lednu v obci dějeVážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o právě probíhajících či již dokončených pracích v naší obci.

  • Dokončili jsme nová parkovací místa vedle obecního úřadu a vydláždění plochy před garáží, včetně odvedení vody ze střechy budovy obecního úřadu do zasakovacího objektu pod dětským hřištěm (viz foto).
  • Jsou dokončeny terénní úpravy v ulici U Dobré vody (před veterinární stanicí) včetně vybudování dalších parkovacích míst (viz foto).
  • Upravujeme okolí kiosku - provedli jsme demolici stávající opěrné zídky za kioskem a vybagrovali nové základy.
    V dalších týdnech proběhne betonáž základů a bude následovat výstavba nové opěrné zdi.
  • V tomto týdnu (pokud počasí dovolí) budou zahájeny práce na vyrovnání a zpřístupnění prostoru okolo zvonice. Budeme vyrovnávat terén (zejména pomocí násypů), vytrhávat staré pařezy, kácet zbytky náletových smrčků, vyrovnávat cesty a svahy. Cílem je celý prostor okolo zvonice upravit tak, aby zde bylo možné vysázet nové stromy, zasadit trávník, osadit lavičky a koše na odpadky. Současně bude úprava terénu taková, aby bylo možné co největší plochy okolo zvonice udržovat pomocí komunální techniky a ne jako doposud ručně. Proto bude za prostor zvonice v tomto týdnu navezena ornice, která se následně použije na vyrovnání terénu a dosypání svahů.
  • Probíhá úprava terénu a úklid černé skládky na obecním pozemku nad bývalým útulkem směrem ke škole.

web 1.jpg

web 2.jpg