Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Stočné – všeobecné informace pro občany

Stočné – všeobecné informace pro občanyVážení občané,

na základě dotazů z řad občanů ke stočnému 2023 a šíření neúplných nebo nepravdivých informací vám sděluji tyto skutečnosti.

Cena stočného pro rok 2023 byla kalkulována ze skutečných nákladů obce na stočné z roku 2022 (provoz ČOV a kanalizace) a z ceny vodného Středočeských vodáren pro rok 2022 (ve výši 66,32 Kč), a to vše v souladu s podmínkami dotace od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Výše stočného pro 12/2022 ve výši 61,50 vč. DPH a výše stočného 72,70 Kč pro rok 2023 byla odsouhlasena na zasedání Zastupitelstva ze dne 7.11.2023. Odsouhlasená výše stočného je závaznou pro obec Pchery pro rok 2023 s ohledem na podmínky dotace SFŽP a nelze nijak měnit.

Sociálně únosná mez pro vodné + stočné vč. DPH pro rok 2023 byla stanovena 149,72 Kč. Občany jsem v květnu 2022 informovala, jestliže skutečnost za rok 2023 převýší částku 149,72 Kč, může obec požádat o snížení ceny stočného pro následující období (rok 2024), ve kterém bude rozdíl z roku 2023 zohledněn ve výši stočného v roce 2024. Obec takto učiní, protože skutečnost vodné + stočné činí 153,14 Kč.

Zároveň vám sděluji důležitou informaci, že cena stočného pro rok 2024 bude kalkulována z nákladů obce na stočné (provoz kanalizace a ČOV) z roku 2023 s přihlédnutím na výši vodného Středočeských vodáren v roce 2023 (ve výši 80,44 Kč). Dále vás informuji o tom, že výše sociálně únosné meze se pro Středočeský kraj pro rok 2024 navyšuje na 174,21Kč (informace ze SFŽP ke dni 20.11.2023).

Dále vás upozorňuji na možnou skutečnost, že po zohlednění překročení sociálně únosné meze v roce 2023 o cca 3,4 Kč za 1 m3 a zároveň navýšení sociálně únosné meze pro rok 2024 o 24,49 Kč za 1 m3 může dojít ke celkovému navýšení ceny stočného pro příští rok 2024. Konkrétní výši budeme vědět po kalkulaci ceny stočného ze strany Státního fondu životního prostředí, kterému jsme poskytli data z provozu kanalizace a ČOV a konkrétní výši budeme schvalovat na zasedání zastupitelstva v prosinci. Podmínky dotace od SFŽP jsou pro obec závazné.

Starostka