Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Slovo starostky

Slovo starostkyMilí spoluobčané,

včera byla na úřední desce obce zveřejněna informace o plánovaném zasedání obecního zastupitelstva ve čtvrtek 27.5. od 18h v Dělnickém domě, kterého se nemohu osobně zúčastnit z důvodu nařízené karantény, ale budu online propojena. Je nezbytné, aby se zastupitelstvo obce sešlo a odsouhlasilo zadávací dokumentaci pro žádost o dotační titul na rekonstrukci toalet v ZŠ a centrální cesty v parku, abychom splnili termíny ze žádosti.

Nejen mě, ale možná mnohé z vás překvapil bod programu, který si vyžádalo přidat uskupení Pchery Jinak, o odvolání místostarostů.

Svůj pohled a důvody vám objasnil předseda uskupení pan Miška na svém facebookovém profilu Pchery Jinak. Na konci dubna opustila obecní zastupitelstvo po táhlých vnitřních neshodách paní Jíchová. Její místo obsadil další člen kandidátky pan Holeš, v té době mimo uskupení Pchery Jinak, následně zastupitelstvo opustil pan Vohradský a jeho místo nahradil pan Jerman. Zastupitelé uskupení Pchery Jinak opět získali pět mandátů v zastupitelstvu a slovy pana Mišky, je nezbytné nezklamat voliče uskupení a provést změny ve vedení obce.

Děkuji za projevenou důvěru členů uskupení jako starostce, abych pokračovala ve své funkci do voleb na podzim 2022. Podmínkou však je, že místostarostové budou odvolaní a nahradí je zastupitelé z uskupení Pchery Jinak.

Jedná se o skládání účtů za odvolání pana Mišky z pozice starosty v roce 2019? Na zrušeném zastupitelstvu 29.4. 2021 mně byla tato skutečnost připomenuta. Ano, nebylo to příjemné a jednoduché, vůbec nešlo o politické rozhodnutí, ale byla to nespokojenost s několikaměsíčním fungováním pana Mišky jako starosty a obavy z vývoje do budoucna, která nás přivedly k rozhodnutí, jež bylo učiněno velmi spontánně a pro mnoho občanů tenkrát nepochopitelně.

O to více zavazující bylo pro mě jako starostku a můj tým rychle se zorientovat a začít konat, abychom občany přesvědčili, že chceme naši obec modernizovat a investovat vlastní energii a dovednosti do jejího rozvoje. Tempo je skutečně náročné, spousta částí obce je za hranici životnosti a do nastartovaného růstu nám zasáhla covidová krize a značný pokles financí (pro rok 2021 pokles daňových příjmů o 4,5 mil. Kč). Přesto to funguje a je rozběhnuto mnoho projektů, velká část je fyzická obnova a revitalizace obce vlastními silami se zapojením místních občanů a firem a podařilo se zajistit dotační peníze do míst, které si je zaslouží (obecní knihovna, oprava zvonice, obnova sadu u zvonice, dětské hřiště na Theodoru, výsadba zeleně a další). Tyto projekty nejsou všechny dokončeny a realizace je naplánovaná v období červen – září 2021.

Práce pro obec není jednoduchá, mnoho energie a času zabere úředničina, více stížností než pochval a také dost jedinců, kteří chtějí obci úmyslně škodit, přesto tuto práci mám ráda a věnuji jí mnoho své vnitřní energie a kus sebe sama. Byla jsem v minulých dnech přesvědčována, že má práce je politická a city do ní nepatří, a že jsem politik, i když nechci. Nejsem politik a nebudu politikem, ano, na papíře ano, podle zákona ano, ale ne podle svého přesvědčení. Budu vždy jednat jako člověk, jako pcherský občan a hlavně tak, jak to cítím.

Tedy i dnes, kdy vám píšu jako vaše starostka, budu mluvit upřímně od srdce. Moc bych chtěla dokončit práci, kterou jsem započala, ale potřebuji k tomu prostředí, ve kterém můžu fungovat na maximum. Nezvládnu svou práci sama a nechci na ni zůstat sama. Potřebuji se spolehnout na člověka, se kterým jsme téměř dva roky každodenní tým, někoho, kdo je k dispozici neomezeně nejen mně, ale všem pcherským občanům a má jejich důvěru. Někdo, kdo Pchery zná, prožil tady celý život, kdo maximálně využije své schopnosti, dovednosti a kontakty pro občany a obec. Někdo, koho respektují občané, zaměstnanci a kdo mě zastoupí, když nemohu na své pozici fungovat. Taková osoba nepřijde do dveří sama od sebe, taková osoba se hledá, spolehlivost se nedá naučit, spolehlivost musí být člověku dána a důvěra nevznikne na základě smlouvy, příkazu či povinnosti, důvěra se buduje a zabere mnoho času. Nemluvím jen tak o někom, ale mluvím o osobě, která tyto vlastnosti splňuje, a to o Markovi Beznoskovi. Marek nejen řadu věcí organizuje, zajišťuje či kontroluje, ale také se prací aktivně účastní - seká trávu či v zimě uklízí sníh, a nemá ani problém věnovat obci víkendy a pozdní večerní hodiny nebo noci (odchyt psů, poplachy alarmů, ucpaná kanalizace, stížnosti občanů…). Denně také vyřizuje desítky telefonních hovorů s občany, kteří se obrací se svými malými či většími problémy a starostmi okolo svých domovů a trvalo poměrně dlouhou dobu, než se občané naučili svými technickými požadavky kontaktovat přímo Marka, abych já nebo obecní úřad nedělal prostředníka. Pravidelně každý týden čerpá svou dovolenou nebo homeoffice, aby celý pracovní den trávil na obci. Tento člověk je pro mě nepostradatelný. Od Pchery Jinak zazněl argument, že tuto všechnu práci může Marek vykonávat třeba jako zaměstnanec úřadu – ovšem tyto povinnosti/pravomoci patří místostarostovi, který je za ně také placen a nebylo by hospodárné přesouvat práci místostarosty na jiného člověka.

Jaký tedy budou mít přínos občané obce odvoláním místostarosty Marka?

Ano, také v uskupení Pchery Jinak jsou osoby, kterých si vážím, jsou pracovití a máme mezi sebou hezké mezilidské vztahy. Marka mi teď nikdo z nich okamžitě nemůže nahradit, ale velmi dobře doplnit.

Má práce je velmi náročná, čím více se toho koná, tím více se na to nabaluje dalších a dalších aktivit a projektů a po téměř dvou letech opravdu nechci začínat od úplného začátku a čekat, až se nový člověk zapracuje. Ostatně, proč ničit něco, co funguje?

Jestliže bude Marek Beznoska jako místostarosta odvolán, potom také já, starostka, nabídnu svůj mandát vítězi voleb uskupení Pchery Jinak, které získalo zpět většinu zastupitelských hlasů (5 z 9). Nemám opravdu už sílu začínat znovu od začátku a musím zvážit, jakým směrem svou energii budu investovat.

Svůj úřad předám se všemi dokumenty, termíny, hesly, kontakty a harmonogramem prací, tak aby na ně mohl můj nástupce navázat a měl čas připravit si realizační tým, se kterým je zajistí.

Děkuji vám všem za podporu a vlídná slova, která se mi od vás dostala a mým kritikům přeji, aby byli spokojeni s práci mého nástupce, pokud úřad společně s Markem Beznoskou opustím.

Vaše starostka Kateřina