Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace zejména pro občany Theodoru

Informace zejména pro občany TheodoruV současné době v osadě Theodor probíhá čištění kanalizace a její revize. Po obdržení kontrolní zprávy budeme občany informovat o jejím aktuálním stavu.

Obec Pchery také plánuje úpravu prostoru autobusových zastávek v osadě Theodor. Z tohoto důvodu budou přemístěny kontejnery na tříděný odpad a bioodpad tak, aby to co nejvíce vyhovovalo občanům Theodoru. Z důvodu opakujícího se nepořádku kolem těchto kontejnerů bude v prostoru ČOV Theodor umístěn kontejner na směsný odpad, který bude samozřejmě dostupný i občanům Pcher. Ukládání odpadu se bude řídit provozním řádem a za odpad bude odpovídat osoba určená obcí. Pro bližší informace prosím kontaktujte paní Janu Wenzlovou.

Dále na Theodoru probíhají přípravné práce související s opravou dětského hřiště – oprava laviček, natažení nového plotu apod.

Na základě dotazů občanů Theodoru k tzv. parku (kat. území 168/8 v ulici Lípová) uvádíme, že v současné době je vedeno řízení ÚZSVM ke zjištění majitele pozemku, a to zejména jeho potomků žijících v USA. Tento pozemek je tak do 31. 12. 2023 blokován. Po tomto datu bude možné ÚZSMV požádat o převod pozemku na obec.

Marek Beznoska – místostarosta Obce Pchery