Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky  

Účinnost

Obecně závazná vyhláška  č. 4/2006  o pořádání zábav , diskoték a jiných  kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

OZV č. 4 2006.pdf

3.8.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích OZV č.1 2008.pdf

8.9.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku ze psů OZV č. 2 2014.pdf 11.7.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Pchery OZV č.1 2015.pdf 10.7.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 2 2015.pdf 4.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu OZV č. 1 2016.pdf 1.10.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku ze psů

OZV č.1 2018.pdf

1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č.2 2018.pdf

1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

OZV č. 1 2019.pdf

31.7.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku OZV č. 2 2019.pdf 31.7.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí OZV č. 3 2019.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 4 2019.pdf 1.1.2020

Ostatní dokumenty

Název   Účinnost
Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště.pdf 11.7.2014
Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Nařízení č.1 2016.pdf 8.7.2016

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty