Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška  č. 4/2006  o pořádání zábav , diskoték a jiných  kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

3.8.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

8.9.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku ze psů 11.7.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Pchery 10.7.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu 1.10.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku ze psů

1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2019

Ostatní dokumenty

Název Účinnost
Řád veřejného pohřebiště 11.7.2014
Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 8.7.2016

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty