Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Elektronická podatelna - staré

Elektronická podatelna - staré

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zřídil Obecní úřad Pchery veřejnou elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa elektronické podatelny

 

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu ve Pcherách.

 

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@obecpchery.cz, případně na poštovní adresu úřadu: Humny 333, 273 08 Pchery.

Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: Kvalifikovaný certifikát byl vydán: Post Signum - Česká pošta, s. p.

Ing. Gabriela Votavová

Bc. Tereza Černická

Lenka Šťastná

Postup v případě zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu

 • -   Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána.
 • -   Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Podatelna Obce Pchery může přijímat tyto datové formáty: DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, PDF, ODT, ODS, FO, ZFO, HTM, HTML, MHT, GIF, JPG, PNG, TIF, ZIP, RAR. Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.
 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 tohoto zákona.
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz. § 37
  • Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
  • Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 

 

 

 

 

 

 

Následující formulář prosíme nepoužívat (nefunkční) !!!!!

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů