Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Ulice U Fary - 8.4. a 12.4.2022

Vážení občané,

dne 8.4. a 12.4.2022 od 8:00 hod. na max. 2 hodiny bude omezena průjezdnost ulice U Fary.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 5. 4. 2022 10:00

Práce pro ženy z Ukrajiny ve Pcherách

hands-g09b9701b7_1920.jpgMilí spoluobčané,

také do naší obce přišly ukrajinské maminky se svými dětmi, které odešly před válkou. Velmi si vážím místních lidí, kteří jim poskytli bydlení ve svém domově. O tyto ženy s dětmi je dobře postaráno a v případě, že by bylo něco potřeba zajistit, požádají o konkrétní materiální pomoc.

Neplánovaný a rychlý odchod z domova bez finančních prostředků, do cizí země, s jiným jazykem, to vše má velký vliv na život žen a dětí z Ukrajiny u nás, a proto cokoliv, co jim alespoň málo pomůže navrátit se do „normálního“ způsobu života, velmi pomáhá.

Také ženy z Ukrajiny v naší obci by se rády aktivně zapojily do práce, aby si přivydělaly finanční prostředky. Nabízí např. výpomoc v domácnosti, okolo domu a dětí.

Jestli byste měli pro ženy z Ukrajiny práci, kontaktujte paní Natalii na tel. 774 135 980.

Moc děkujeme KM


Publikováno 4. 4. 2022 10:00

Pozvánka Pcherských maminek - tradiční bazárek

0001.jpg

Pozvánka v PDF formátu:

bazar pchery.pdf


Publikováno 4. 4. 2022 9:09

Výluka autobusů 612 a 342 na Theodoru

Milí spoluobčané,

dne 30.3. jsme vás informovali o dočasné úpravě silničního provozu v ulici V Ořechovce, a to z důvodu opravy propadající se komunikace a zdi ve zúžení naproti obecnímu úřadu, kterou zahájí Krajská údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) od 18.4. s termínem ukončení do 30.6.2022.

Z důvodu technologické náročnosti opravy KSÚS uzavírá celou šíři vozovky a nebude možné, aby autobusy a jiná větší nákladní vozidla zajížděla z Theodoru do Pcher. Pro osobní vozy místních občanů a majitelů nemovitostí bude možné zajíždět do obce přes Petřín nebo ulicí Fr. Tlustého. Žádáme všechny řidiče, kteří budou tudy projíždět, aby byli ohleduplní k ostatním, projížděli se zvýšenou opatrností a přizpůsobili rychlost místní komunikaci a zde žijícím občanům. Za to velmi děkuji.

Vzhledem k tomu, že se výluka linky 612 z Theodoru do Pcher a zpět nejvíce dotkne našich dětí dojíždějících do základní školy, chtěla bych požádat rodiče žáků ZŠ, kteří mají možnost své děti z Theodoru do Pcher nebo ze Pcher na Theodor vozit osobním autem, aby se mezi sebou domluvili a navzájem si vypomohli po dobu, kdy bude oprava probíhat a především menší děti si navzájem převáželi auty. Starší děti mohou chodit pěšky po vyšlapané pěšině, která bude sekáním pravidelně udržována. Obec bude také dohlížet na opravy KSÚS, aby probíhaly plynule a stavba se bezdůvodně nezpožďovala. Dopravu dětí obec zajistit  nemůže, nemá k dispozici ani vhodný dopravní prostředek, ani řidiče s oprávněním poskytovat veřejnou přepravu.

Požádala jsem členy osadního výboru pana J. Jermana a p. J. Hlaváčkovou, aby vám byli nápomocni při koordinaci převozu dětí. 

Rodiče, kteří nabízíte místo pro další děti ve svém voze a rodiče dětí, kteří hledají místo pro své dítě, můžete předat své jméno a telefonní kontakt na obecní úřad nebo na osadní výbor a navzájem vám kontakty zprostředkujeme.

Obecní úřad - 312 587 773

Osadní výbor

J. Jerman - 603 115 611

J. Hlaváčková - 602 528 180

Výluku ostatních spojů linky 612 a 342 musíme strpět, a to po dobu opravy komunikace. KSÚS a dopravci linek 612 a 342 se omlouvají všem občanům, kterých se tato výluka dotkne a KSÚS přislíbila, že se opravy nebudou bezdůvodně protahovat.

Také jménem obce děkuji všem dotčeným občanům za schovívavost a trpělivost, protože některé rozsáhlé rekonstrukce nelze bez omezení a dočasného snížení komfortu provést. 

KM

 

 


Publikováno 31. 3. 2022 16:22

Pozvánka Pcherských maminek - jarní tvoření

0001.jpg

Pozvánka v PDF formátu:

dílnička 9.4.2022 - slepičkyzajíčci.pdf


Publikováno 31. 3. 2022 12:47

Přechodná úprava silničního provozu - ulice V Ořechovce

Vážení občané,

v termínu od 18.04.2022 do 30.06.2022 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravě opěrné zdi v ulici V Ořechovce (silnice III/23642) stanovena přechodná úprava silničního provozu. Objízdná trasa (viz. obrázek níže) bude vedena po silnici III/23643, II/118 a III/2388, a to obousměrně. 

Toto dočasné opatření se dotkne i autobusových linek č. 612 (Kladno – Knovíz – Velvary, dopravce ČSAD MHD Kladno) a č. 342 (Praha, Nádraží Veleslavín – Brandýsek – Slaný, dopravců ČSAD Slaný a POHL Kladno). 

Na těchto autobusových linkách dochází k následujícím změnám:

Ruší se zastávky:

 „Pchery, Theodorobousměrně pro linku 342

Brandýsek, školaobousměrně pro linku 342

Pchery, ObÚobousměrně pro linku 612

 

Zřizují se zastávky:

Pchery, Humnyobousměrně pro linku 342

Kladno, Ronovkaobousměrně pro linku 342

Kladno, Hnidousyobousměrně pro linku 612

Brandýsek, Olšanyobousměrně pro linky 342 a 612

Brandýsek, školaobousměrně pro linku 612

 

Průběh jízdy linek:

Linka 342

Směr Slaný:

 • do zastávky „Brandýsek“ po své trase – III/00712 – III/2388 do města Kladno – II/118 – III/23643 do zastávky „Pchery“ a dále po své trase

Směr Praha:

 • do zastávky „Pchery“ po své trase – III/23643 do města Kladno – II/118 – III/2388 do obce Brandýsek – III/00712 do zastávky „Brandýsek“ a dále po své trase

Linka 612 (spoje jedoucí do Knovíze/Velvar)

Směr Velvary:

 • do zastávky „Pchery, Humny“ po své trase – III/23643 do zastávky „Pchery“ a dále po své trase (nezajíždí se na Theodor)

Směr Kladno:

 • do zastávky „Pchery“ po své trase – III/23643 do zastávky „Pchery, Humny“ a dále po své trase (nezajíždí se na Theodor)

Linka 612 (spoje končící/začínající na Theodoru)

Směr Pchery, Theodor:

 • do zastávky „Kladno, Havlíčkovo nám.“ po své trase – II/118 – III/2388 do obce Brandýsek – III/00712 – III/23642 do obce Theodor do zastávky „Pchery, Theodor“ – výstup

Směr Kladno:

 • nástup v zastávce „Pchery, Theodor“ – III/23642 do obce Brandýsek – III/00712 – III/2388 do města Kladno – II/118 do zastávky „Kladno, Havlíčkovo nám.“ a dále po své trase

 

Jízdní řády se změnami budou uveřejněny před zahájením akce.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Dopravně inženýrské opatření[1].jpg

Ke stažení v pdf.:

Dopravně inženýrské opatření.pdf

 


Publikováno 30. 3. 2022 8:00

Velikonoční nohejbalový turnaj - Jankova rokle

Plakát 42x59.4 сm.jpeg

Leták v PDF formátu:

Plakát 42x59.4 сm.pdf


Publikováno 29. 3. 2022 13:19

Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech se zvýšeným požárním nebezpečím ZAKÁZÁNO:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání zábavní pyrotechniky,
 • jízda parní lokomotivy,
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů.

Bližší informace naleznete na tomto odkazu: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/59


Publikováno 24. 3. 2022 13:58

Poradna - Dementia

Dementia.jpg

PDF formát:

Dementia.pdf


Publikováno 22. 3. 2022 7:31

Informace o 2. zasedání zastupitelstva obce - 29.3.2022

Informace o konání OZ_page-0001.jpg

PDF formát:

Informace o konání OZ.pdf


Publikováno 21. 3. 2022 11:37