Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Co se v lednu v obci děje

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o právě probíhajících či již dokončených pracích v naší obci.

 • Dokončili jsme nová parkovací místa vedle obecního úřadu a vydláždění plochy před garáží, včetně odvedení vody ze střechy budovy obecního úřadu do zasakovacího objektu pod dětským hřištěm (viz foto).
 • Jsou dokončeny terénní úpravy v ulici U Dobré vody (před veterinární stanicí) včetně vybudování dalších parkovacích míst (viz foto).
 • Upravujeme okolí kiosku - provedli jsme demolici stávající opěrné zídky za kioskem a vybagrovali nové základy.
  V dalších týdnech proběhne betonáž základů a bude následovat výstavba nové opěrné zdi.
 • V tomto týdnu (pokud počasí dovolí) budou zahájeny práce na vyrovnání a zpřístupnění prostoru okolo zvonice. Budeme vyrovnávat terén (zejména pomocí násypů), vytrhávat staré pařezy, kácet zbytky náletových smrčků, vyrovnávat cesty a svahy. Cílem je celý prostor okolo zvonice upravit tak, aby zde bylo možné vysázet nové stromy, zasadit trávník, osadit lavičky a koše na odpadky. Současně bude úprava terénu taková, aby bylo možné co největší plochy okolo zvonice udržovat pomocí komunální techniky a ne jako doposud ručně. Proto bude za prostor zvonice v tomto týdnu navezena ornice, která se následně použije na vyrovnání terénu a dosypání svahů.
 • Probíhá úprava terénu a úklid černé skládky na obecním pozemku nad bývalým útulkem směrem ke škole.

web 1.jpg

web 2.jpg


Publikováno 29. 1. 2020 8:22

Útulek ve Pcherách

Dobrý den, omlouvám se uživatelům Facebooku, že vám nemohu odpovědět individuálně, ale není pro mne časově možné vstoupit do diskuze s každým z vás. Proto bych nyní odpověděla všem najednou. Lidsky problém pcherského „útulku“ vnímám již mnoho let a posledních šest měsíců od mého nástupu do funkce starosty velmi intenzivně. Jako člověk bych řešení viděla skoro jednoduše, darovat psy lidem, kteří se budou o svého svěřence starat a vytvoří mu nový domov, útulek zbourat, uklidit a letitý problém by byl vyřešen. Jako starosta jsem však poznala, jak velmi je výkonná moc starosty omezená a naše možnosti a kompetence jsou regulovány zákony a úředními postupy. Pokusím se vám krátce popsat, co vše bránilo a brání jednoduchému řešení...

Jestliže chceme celospolečensky vyřešit tento problém, který není v ČR jistě ojedinělý, je potřeba se zamyslet nad celým problémem od shora dolů, protože zde platí velmi demonstrativně, že „ryba smrdí od hlavy“.

Jestliže zákony ČR, vyhlášky, nařízení atd., instituce a orgány státní správy umožní, aby bylo možné provozovat zařízení typu útulek bez vymožeností 21. století, jako je tekoucí voda, tak je velmi jednoduché útočit na ten poslední článek, jako je majitelka „útulku“ ve Pcherách. A právě tento systém v ČR umožnil provoz útulku bez stavebního povolení, bez platné nájemní smlouvy, bez tekoucí vody, bez…

Problém jsem začala za obec řešit krátce po mém nástupu do funkce starosty v červenci 2019, a to v září, kdy obec zakoupila pozemek, na němž byl útulek provozován a v říjnu 2019 byl zapsán do majetku obce.

Na jednoduché a základní otázky bylo obci v říjnu 2019 odpovězeno takto:

1) Neexistuje nájemní smlouva, jsou to černé stavby a de facto neexistuje ani útulek, je to pravda?

???? odpověď právníků: no, vlastně ANO

2) Přestřihneme zámek, odvezeme psy do útulku, zbouráme útulek a vše vystěhujeme …? Na tuto otázku už jednoznačná odpověď nepřišla …

???? odpověď právníků: to není tak jednoduché, jestliže věci poškodíte nebo se ztratí, může vás majitelka žalovat, psi jsou její živý majetek, nemůžete ho zabavit a nakládat s ním

???? odpověď legálních útulků: psi mají majitele paní H., musí je paní H. obci nebo útulku darovat! Ale ještě, za každého psa, kterého útulek příjme od majitele, který je znám, si účtuje poplatek, jednorázově cca 5.000 – 6.000 Kč nebo taxu 100 – 150 Kč/den/dle velikosti psa po celou dobu pobytu v útulku, dokud nebude adoptován.

???? Závěr: Obec nemůže zabavit nebo zcizit psy paní H. a umístit je do útulku, útulek je nepřijme bez darovací smlouvy, kterou podepíše majitel paní H. Psy, kteří se jeví jako „problémoví“, což je otázka subjektivního posouzení, útulky nepřijímají. Soukromým osobám či subjektům by je paní H. musela také darovat, bez jejího souhlasu to prostě není možné.

3) Můžeme nechat paní H. soudně vystěhovat?

???? odpověď právníka: Ano, ale počítejte v případě odvolání nejdříve 6 – 24 měsíců.

4) Když překročíme zákonné normy, zaplatíme útulku za psy, že jsou de facto toulaví na pozemku obce, vystěhujeme útulek a odvezeme, může se dostat obec do problémů?

???? odpověď právníka: ANO, může na ni být podána žaloba.

5) Kontaktovali jsme během roku 2019 3x KVS, dle zákona kontrola se musí ohlásit předem, tedy v den kontroly KVS je vše tak, co nenaznačuje nic mimo normu. Takže obec obdrží vyjádření, že je vše v pořádku.

???? Při těchto odpovědích jsou téměř všechny možnosti likvidace útulku v brzké době vyčerpány. Obec je pod tlakem řady záchranářů a asociací, aby problém řešila a sama by to samozřejmě chtěla udělat…

???? A tak jsme konali. Snaha domluvit se s majitelkou dospěla k tomu, že v průběhu podzimu dala několik psů k adopci a byli převezeni do našeho smluvního útulku nebo rovnou k novému majiteli.
Významným krokem k vyřčení konkrétního termínu byla stížnost obce na Živnostenský úřad s oznámením, že je útulek provozován v nelegální provozovně bez nájemní smlouvy, Živnostenský úřad tuto záležitost podstoupil Magistrátu odboru výstavby, kdy byl obci stanoven termín do 31.1.2020 stavby legalizovat nebo odstranit. Upozorňuji, že tato podmínka byla stanovena obci nikoliv majitelce, protože stavby stojí již nyní na obecním pozemku.

Obec je v průběhu demolice často napadána, že pomáhá majitelce s likvidací, ale skutečnost, že není v lidských silách tento dvacetiletý problém odstranit ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí z Odboru výstavby, je jediným řešením zapojit obec do likvidace staveb. Upozorňuji staveb, protože psi jsou nadále ve vlastnictví majitelky a obec nemá právo o psech rozhodovat. Proto obec k tomuto finálnímu vypořádání s útulkem pozvala KVS Kladno.

Jak rozhodne KVS, kolik psů si může majitelka odvézt k sobě domů a za jakých podmínek, jde mimo kompetence obce. Jestliže budou v místě pobytu majitelky problémy s jejími psy, které si domů převezla, budou se muset naši občané obracet rovnou na KVS. Zde opět vidím velkou mezeru v legislativě… Jaký počet psů, jaké rasy je ještě v normě mít v RD, bytě, na pozemku o výměře XX m2 apod.? ???? Zná někdo z vás na tuto otázku odpověď?
???? A je vymahatelná?

Nejsmutnější na celé záležitosti je to, že je tady tolik spolků a jedinců záchranářů, tolik kompetentních poradců, jak by se mělo se psy naložit, ale že nikdo nepřiložil ruku k dílu a během celého týdne se v útulku neobjevil, je velmi smutné. Možná, že právě v takto emocionálně vyhrocené situaci by paní H. psy darovala, protože by snad uvěřila, že to někdo myslí opravdu vážně. Teď by bylo možná také finančně vhodné paní H. podpořit a za psy, kteří by šli do smluvního útulku, zaplatit denní sazbu, než budou připraveni k adopci.

Ale to je typický fenomén dnešní doby, na gauči, u televize nebo u hromady jídla vypisovat své rozumy na sociální sítě.????

???? Ještě jedna velmi důležitá poznámka! Proč stát nařizuje platit poplatky ze psů v místě trvalého pobytu majitele a ne v místě pobytu psů? Skutečnost je tedy taková, že paní H. platí řádně poplatky za 17 registrovaných psů v obci XXX, která má příjem do svého rozpočtu a naše obec Pchery koná a má smůlu, žádná koruna jí z poplatku za psy paní H. nenáleží.

Myslíte si, že je to takto v pořádku?

Domníváte se, že obec Pchery vyřeší problém přesahující hranice našeho katastru?

Děkuji a věřím, že i s vaším přispěním se problém bude řešit na vyšších místech a ne jen v naší obci.

Kateřina Mahovská


Publikováno 24. 1. 2020 12:24

Přerušení dodávky elektřiny dne 12.2.2020

Přerušení dodávky elektřiny.jpg


Publikováno 23. 1. 2020 11:11

"Útulek" Pchery

Milí spoluobčané,

téměř po dvaceti letech dochází ke skutečnému rušení psího "útulku" ve Pcherách. Jak se dalo očekávat, tento projekt vzbudil mnoho emocí, otázek a zájem médií.
Obec, jako nový vlastník pozemku, je na základě rozhodnutí Magistrátu Kladna, Odboru výstavby zodpovědná za odstranění černých staveb na našem pozemku. Kromě staveb a odpadu se zde nachází psi různých ras - nejde však o útulkové psy, ale psy paní Harigelové a jejího manžela. (Podle kontroly KVS dne 22.1.2020 se na místě útulku nacházelo 11 velkých psů). Paní Harigelová má na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště, které není ve Pcherách, přihlášeno 17 psů, má řádně zaplacené poplatky a všichni psi byli k 1.1.2020 očipovaní, tyto informace jsme si úředně ověřili. Ke spekulacím o eutanázii psa za obec uvádím, že vše bylo ověřeno a rozhodnuto odborníky.

Fyzickému odstranění útulku předcházely několikaměsíční aktivity mnoha subjektů. Paní Harigelová oficiálně darovala psy do útulku Anidef a soukromým osobám. O ostatních psech byli informováni oborníci, KVS Kladno, aby s obcí spolupracovali a podpořili další adopci psů.

Nyní zaměstnanci obce, soukromé fyzické i podnikatelské subjekty, které se vzdaly nároku na odměnu a další pomáhají s vyklízením staveb a movitého obsahu útulku. Odpad je odvážen na skládku, železo do sběrného dvora, dále využitelný majetek paní Harigelové (dřevo, pletivo, sloupky apod.) si odváží paní Harigelová na svůj pozemek. Na místě probíhá pálení dřeva, které je denně řádně úředně ohlášeno a kontrolováno pcherskými hasiči.

Největší zájem vzbuzuje umístění zbylých psů. Všichni tito psi jsou psi paní Harigelové, osobně mě požádala, abych jí pomohla dočasně umístit 5 velkých psů. Tuto záležitost řeším s útulkem Anidef, se kterým má naše obec uzavřenou smlouvu a spolupráce s obcí funguje velmi dobře a psi by měli být co nejdříve odvezeni. Věřím, že paní Harigelová s útulkem Anidef splní naši dohodu.

Jsme informováni, že paní Harigelová si odváží psy také ke svému RD na Theodoru. O této skutečnosti jsem 22.1.2020 informovala KVS Kladno, aby na celou záležitost dohlížela, aby paní Harigelová měla na svém pozemku takové množství psů, pro které vytvoří podmínky splňující kritéria v zájmu ochrany zvířat, zákona a občanského soužití.

Dále bych vás chtěla informovat, že jsme si vědomi, že se na místě útulku nachází velké množství hlodavců. V pondělí 20.1.2020 vše na místě prohlédl deratizátor a budeme ihned deratizovat a čistit, jakmile odejdou všechna živá zvířata, protože nyní by deratizace mohla ohrozit na životě zbylé psy.

Prosím všechny občany o trpělivost a toleranci ze všech stran, protože tato akce není jednoduchá a budeme iniciovat KVS Kladno, aby celou záležitost zde ve Pcherách a na Theodoru monitorovala.

Děkuji za vaši podporu. Kateřina Mahovská

 

51A3FB8C-1AE7-4262-8048-B5BF763A8F52.JPG

53A272E4-228A-4A7A-9473-12774287DAAA.JPG

61F37D07-F032-4B90-9C5D-BB6E18FE491C.JPG


Publikováno 23. 1. 2020 10:44

Tvůrčí dílnička - Pcherské maminky

82069085_2773942852644496_7246722538414276608_o.jpg


Publikováno 17. 1. 2020 10:23

Aktuálně v obci Pchery

 • po dokončení odvodnění obecního úřadu pokračují práce na úpravě okolí úřadu, a to rozšíření parkovacích míst vedle dětského hřiště
 • vzhledem k dosavadnímu mírnému průběhu zimního počasí bylo také započato s úpravami okolí kiosku vyčištěním prostoru a stavba nové opěrné zdi za budovou a příprava nových parkovacích míst
 • intenzivně se zabýváme a jsme nápomocni při likvidaci psího útulku
 • začínáme čistit prostor za mateřskou školou, kam bychom chtěli v budoucnu přemístit zahradu mateřské školy
 • provádíme vyčištění prostor kolem ČOV a obnovu cesty kolem bývalého přírodního divadla
 • bylo provedeno rozšíření parkovacích míst před veterinářem p. Mladým, a to z důvodu bezpečnosti parkování
 • dále probíhají stavební úpravy v hasičárně
 • v budově OÚ provádíme úpravy čekárny dětského lékaře, kde bude rozdělen prostor toalet, aby pacienti praktického lékaře, gynekologie a zubaře nemuseli na WC až do přízemí. Rekonstrukce proběhne v týdnu od 20.1. do 24.1., kdy bude ordinace uzavřena. Jestliže by se práce protáhly do následujícího týdne, bude dětská lékařka k dispozici v našich ordinačních hodinách ve Smečně a o této skutečnosti budete včas informováni 
 • průběžně v obci probíhají standardně uklidové a udržbářské práce.

Chtěli bychom poděkovat našim zaměstnancům, brigádníkům a soukromým subjektům kteří se na uvedených akcích podílejí. 

Marek Beznoska


Publikováno 17. 1. 2020 10:00

Park

Vážení spoluobčané,

velmi ráda bych vás informovala, že po letech jednání o získání parku do vlastnictví obce se podařilo Obci Pchery uzavřít kupní smlouvu s vlastníky parku, kterou v zastoupení podepsal pan Vladimír Novák za prodejní cenu 4,- Kč a Obec Pchery se zápisem v katastru nemovitostí stává vlastníkem parku o rozloze 9247m2. Poděkovala bych panu Novákovi za vstřícné jednání směrem k Obci a umožnil tak plně využít park pro naše občany. Kateřina Mahovská

 

Park Pchery KN.png

 


Publikováno 15. 1. 2020 15:57

Oznámení pro občany-úklid vánočních stromků

Vážení občané,

vánoční stromky určené k likvidaci je možné ponechat u kontejnerů na tříděný odpad, zaměstnanci obce je následně odklidí. 


Publikováno 10. 1. 2020 15:49

Oznámení - Pošta Pchery

Pošta Pchery oznamuje, že dne 23.01.2020 dojde ke změně otevírací doby:

Dopoledne: ZAVŘENO

Odpoledne: 13:00 - 16:00

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 9. 1. 2020 9:12

Informační zpravodaj 1/2020 - PID

PID-informační zpravodaj 1 2020.pdf


Publikováno 6. 1. 2020 14:44