Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nález lebky na zahradě MŠ Pchery

Nález lebky na zahradě MŠ PcheryVážení občané,

vzhledem ke spekulacím s nálezem lebky na farní zahradě, kterou využívá desítky let naše MŠ a spekulacemi, jakým způsobem se zachází s informacemi a jak se dostávají do tisku, vám poskytuji níže emailovou komunikaci starostky s tiskovým oddělením Policie ČR a vysvětlení. Kateřina Mahovská

 

-------- Původní zpráva --------
Předmět: RE: Nález lebky na zahradě MŠ Pchery
Datum: 2019-09-17 09:10
Odesílatel: "krps.kr.otp.kl@pcr.cz" <krps.kr.otp.kl@pcr.cz>
Adresát: Kateřina Mahovská obec Pchery <mahovska@obecpchery.cz>

Vážená paní starostko,

včera 16. září 2019 jsem v ranních hodinách hovořila s místostarostou obce, který se mě dotazoval na Vámi uvedený případ nálezu kosterních ostatků na zahradě mateřské školy. Panu Beznoskovi jsem vysvětlila, že se jedná o standartní informování veřejnosti o činnosti Policie ČR.
V článku bylo zmíněno, že se jedná o kosti z bývalého hřbitova, který byl u kostela sv. Štěpána a již v dávné minulosti byl zrušen.
Případ byl zveřejněn po dohodě s vedoucím služby kriminální policie a vyšetřování.
Na místě přítomní policisté neshledali, že by se jednalo o případ, kdy byla naplněna skutková podstata trestného činu, proto nebyl důvod neposkytnout informace médiím. Ta jsou každodenně informována o činnosti policie.
Tyto informace byly včera sděleny telefonicky Vašemu místostarostovi panu Markovi Beznoskovi.
Případ šetřila výše zmiňovaná kriminální policie, která kosterní ostatky zaslala do kriminalistického ústavu k antropologickému zkoumání. Pokud oznamovatel nežádal o vyrozumění, jak byla věc vyřízena, není důvod, aby Policie ČR vydávala k tomuto šetření písemné rozhodnutí.
Pokud paní ředitelku mateřské školy na místě přítomní policisté ujistili, že zahrada může být nadále používána, není důvod jejich rozhodnutí rozporovat.
Co se týká Vaší interní komunikace jako starostky obce, nebo ředitelky mateřské školy a rodičů, tato je zcela ve Vaší kompetenci.

S pozdravem

nprap. Michaela Nováková
vrchní inspektor
+420 974 873 207
+420 606 691 235
michaela.novakova@pcr.cz
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Havířská 632
272 53 Kladno-----Original Message-----
From: Kateřina Mahovská obec Pchery <mahovska@obecpchery.cz>
Sent: Monday, September 16, 2019 3:54 PM
To: KŘP S - KŘ OTP Kladno <krps.kr.otp.kl@pcr.cz>
Subject: Nález lebky na zahradě MŠ Pchery

Vážené tiskové oddělení,

dovolila bych si vás požádat jako starostka obce Pchery o vyjádření k informaci, která byla poskytnuta tisku Kladenský deník, a to v souvislosti s nálezem lebky na zahradě mateřské školy. Tento nález mi oznámila paní ředitelka MŠ Ing. Lucie Turanová ve čtvrtek 12. 9. 2019 a následně byl nález oznámen místostarostou Markem Beznoskou Policii ČR.
Policie při šetření na místě paní ředitelku ujistila, že je vše v pořádku a zahrada může být nadále využívána pro děti MŠ. O tomto šetření nemáme žádný písemný záznam policie. V sobotu mě paní ředitelka kontaktovala, že vyšel článek o nálezu v Kladenském deníku i s fotografií (předpokládám pořízenou Policií ČR). Tento článek spustil telefonáty rodičů na paní ředitelku a na vedení obce s obavami o využívání zahrady dětmi.
Proč nám nebyl poskytnut protokol s výsledkem šetření a proč nebyla paní ředitelka informována, aby tuto informaci sdělila rodičům žáků ona případně starosta obce a proč se tuto informaci dozvěděli z tisku? Tento postup mi přijde velmi neprofesionální na úrovni bulváru.

Poprosím vás o kontakt na oddělení policie, která tuto událost řešila, aby nám poskytli protokol či informace, které budou pro rodiče dětí relevantní, že je možné zahradu nadále využívat.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

--
Hezký den

Ing. Kateřina Mahovská
starostka Obce Pchery
MT 606 623 066