Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kanalizační řád obce Pchery

Kanalizační řád obce PcheryMilí spoluobčané,

v nejbližší době dojde ke spuštění ČOV Pchery na plný výkon. Požádala bych vás, abyste si vaše nemovitosti připojili na nově vybudovanou kanalizaci ve II. etapě a přihlásili se na obecním úřadě k platbě stočného. Vaše povinnost se připojit k obecní kanalizaci je do dvou let od kolaudace, což nastane v listopadu 2020, přesto bych vás již nyní požádala o ohleduplnost vůči spoluobčanům a nevypouštěli odpadní vodu do dešťové kanalizace, což způsobuje v některých částech obce nepříjemný zápach. Děkuji K. Mahovská

Do kanalizace je možné vypouštět odpadní vodu v souladu s kanalizačním řádem, který je ke stažení v příloze.

Zde jsou vybrané povinnosti z Kanalizačního řádu obce Pchery z roku 2018 pro občany a firmy, které je potřeba pro správnou funkčnost kanalizačního systému a ČOV dodržovat:

2. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

2.1. Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s tímto kanalizačním řádem je zakázáno (§10 zákona č. 274/2001Sb.) a podléhá sankcím podle §33 –35 zákona č. 274/2001Sb.

2.2. Vlastník pozemku nebo stavby, připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené zjiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

2.3. Nově může vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení:

2.3.1. U nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou tímto kanalizačním řádem. Vpřípadě, že tyto vody určené míry znečištění překračují, je odběratel povinen tyto vody předčišťovat.

2.3.2. Připojením, které bude provedeno přímo, po odstranění septiků, žump a domovních ČOV, musí vlastník nebo provozovatel kanalizace zabránit, aby nedošlo do kanalizace ke vniku dešťových či jiných balastních vod, odpadů zkuchyňských drtičů a dalších látek, které nejsou odpadními vodami.

2.4. Vlastník kanalizace je povinen podle §25 vyhlášky 428/2001Sb. změnit nebo doplnit tento kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

2.5. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

2.6. Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a správní situaci.

Přílohy:

Kanalizační řád Pchery

Situace stoky