Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2023

Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2023Vážení občané,


Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně
respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí
o veškerých šetřených skutečnostech.


Více informací Vám poskytne pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením
šetření Životní podmínky 2023, kterým je paní Bc. Zuzana Mašková tel. 274 053 195, 731 439 298.