Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktivity ve Pcherách listopad 2019

Aktivity ve Pcherách listopad 2019Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás krátce informovali o aktuálním dění v naší Obci, co jsme již dokončili a na čem nyní pracujeme:

- připravujeme vánoční výzdobu Obce, zakoupili jsme nové vánoční osvětlení pro Pchery i Theodor, které bude instalováno v příštím týdnu, aby vše bylo připraveno na rozsvícení vánočního stromu, které proběhne ve Pcherách i na Theodoru v neděli 1. 12., na Theodoru bude zároveň posvěcen opravený a nově umístěný kříž na autobusové zastávce. Čas konání upřesníme na webu, FB a nástěnkách již brzy.

- abychom zabránili soustavnému vytváření černých skládek, instalujeme závory u vjezdu do Jankovy rokle a u rybníka. Pokud pojedete na kole či s kočárkem, závorám se samozřejmě pohodlně vyhnete.

- v prostorách před Dělnickým domem (bývalé místo poutí) provádíme parkovou úpravu, byla navezena kvalitní zemina a vysázeny stromy, které si obyvatelé této části vysadili sami s odborným vedení zahradnictví JUN Švermov. Zahradnictví JUN provede v obci údržbu zeleně, práce v parku zahájí v příštích dnech. Děkujeme zahradnictví za podporu naší mateřské školy a Pcherských maminek za dýně pro akci „Dýňování“, chvojí a dekorační předměty pro výrobu adventní výzdoby.

- U Dobré vody budujeme parkovací stání včetně úprav zeleně.

- dokončujeme poslední změny na autobusové zastávce na Theodoru, abychom mohli všechny autobusové zastávky přesunout do nově upraveného centrálního prostoru.

- odvodňujeme okolí obecního úřadu podle doporučení statika, snažíme se zamezit pronikání dešťové vody do svahu pod obecním úřadem, a zabezpečit tak stabilitu svahu. Je nezbytné okolí obecního úřadu „vysušit“ a následně naplánovat sanaci.

- v ulici 5. května dokončujeme práce na nových chodnících, máme již připravenou zeminu pro finální úpravy zelených pásů, kde na jaře vysejeme trávu.

- proběhla výměna oken v budově hasičské zbrojnice a její vyklizení, nyní probíhá přestavba interiéru, kterou si provádí hasiči sami ve spolupráci s našimi zaměstnanci.

- připravujeme projektovou dokumentaci pro revitalizaci autobusové zastávky a přechodu pro chodce před Dělnickým domem, kterou vám představíme na zasedání zastupitelstva.

- jednáme o možném výkupu pozemků pro pěší cestu ze Pcher do Švermova a ze Pcher na Theodor, projednáváme možnosti získat na realizaci dotační titul. Na zasedání zastupitelstva vás budeme informovat o výsledcích těchto jednání.

- připravujeme budovu „kiosku“ k provozu, v příštím týdnu plánujeme uspořádat „Den otevřených dveří “ za pomoci Pcherských maminek, o termínu konání budete informováni na webu, FB a nástěnkách. Zároveň budou probíhat úpravy jeho okolí.

- drobnými úpravami či malířskými pracemi zvelebujeme interiér obecního úřadu.

- vedle všech výše uvedených prací samozřejmě zajišťujeme standardní úklid obce.

Děkujeme našim pracovníkům za jejich pracovní výsledky a nasazení, dále soukromým subjektům a spolkům, jmenovitě společnosti Meritum, p. J. Kroupovi a pcherským hasičům, kteří Obci pomáhají zadarmo nebo jen za cenu materiálu, který byl také několikrát poskytnut Obci zdarma nebo s výraznou slevou. Vše je možné si ověřit v účetnictví Obce, kde vedeme k jednotlivým projektům podrobnou agendu a je k nahlédnutí na vyžádání na obecním úřadě.

Pro Obec je tato spolupráce velmi přínosná a jsme tak schopni zrealizovat nebo připravit různé rozvojové záměry za minimální náklady.

Uvítáme jakoukoliv podobnou nabídku od každého občana, živnostníka nebo firmy, od vás všech, kteří byste chtěli nebo mohli Obci nabídnout pomoc při jejím rozvoji.

Děkujeme a přejeme hezký víkend. KM

Hasiči Pchery.JPG

Sázení stromů.JPG