Odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017

 

Odměňování zastupitelů.pdf

 

Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva, členů komisí a výborů schválena dne 31.1.2019 na zasedání obecního zastupitelstva.