Zpravodaj

Rekonstrukce školní jídelny v Základní škole ve Pcherách

Středočeský kraj  poskytl obci na rekonstrukci školní  jídelny v ZŠ dotaci z Fondu rozvoje měst a obcí ve výši 4 000 000,- Kč tj. 95 %  z celkových nákladů na rekonstrukci.

Popis projektu:  Rekonstrukce se týká hlavně provozní části  školní jídelny tj. kuchyně. Bude  opravena kompletní vzduchotechnika, elektroinstalace, nové dlažby, obklady, malby, nátěry a instalováno kompletní vybavení kuchyně a  zdravotní techniky a provedena výměna oken a dveří.

     Rekonstrukce se provádí v období školních prázdnin. Při zahájení nového školního roku 2011-2012  bude jídelna slavnostně otevřena. Připravuje se "Den otevřených dveří", aby občané a rodiče školáků si mohli novou školní jídelnu prohlédnout. O termínu Vás budeme včas informovat.

    Školní jídelna Základní školy bude nadále poskytovat stravování i občanům obce, kteří se k odběru obědů přihlásí.

  

                           *******************************************

****************************************************************************************

                            *******************************************

 

Změna sídla Obecní knihovny ve Pcherách

1) OBECNÍ KNIHOVNA VE PCHERÁCH

zapsána v evidenci Ministerstva kultury ČR na základě zřizovací listiny, schválené zastupitelstvem obce dne 31.7.2002 pod evidenčním číslem 0734/2002.

Sídlo: Pchery,  ul. 5. května č. 5

Vedoucí knihovny: Jana Sybolová

Knihovnu můžete navštívit v pondělí a ve čtvrtek od 17.00 hod   do 20.00 hod.

Roční registrační poplatek činí 50,- Kč ,  děti do 15 let  20,- Kč 

                     V knihovně je možno  využívat veřejný internet  a to 

                                v pondělí a čtvrtek  od 17.00 do 20.00 hod

Knihovna má uzavřenou smlouvu  o poskytování odborné pomoci knihovnám Středočeského  kraje se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně se sídlem Generála Klapálka 1641. Obecní knihovna ve Pcherách je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci regionálních funkcí. Tato pomoc se týká:

a) vzdělávní knihovníků          b) poradenská a  konzultační   činnost                   

c) výměna knihovního fondu

 Knihovna nabízí veřejnosti bohatý výběr knih a časopisů.

Všichni občané obce jsou k návštěvě knihovny srdečně zváni.