Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet  obce za rok 2011 by projednán a schválen   na zasedání zastupitelstva obce 19.3.2012

 

Příjmy Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2011
daňové příjmy

13 410 040,00

 

14 281 389,40
nedaňové   příjmy 1 234 012,00 1 556 793,29
kapitálové příjmy 593 900,00 184 820,00
přijaté dotace 5 639 554,00 4 524 389,50
Příjmy celkem 20 877 506,00 20 547 392,19
Financování 1 082 666,00
Výdaje neinvestiční Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2011
místní komunikace - doprava 1 051 226,00 1 047 228,30
vodní hospodářství / ČOV/ 652 000,00 648 986,23
vzdělávání 2 543 016,00 2 543 016,00
kultura 243 780,00

239,758,21

tělovýchova a zájmová činnost 383 346,00 383 581,00
bydlení, komunální služby 1 482 020,00 1 491 799,15
ochrana životního prostředí 3 497 710,00 3 486 157,20
požární ochrana 3331 452,00 299 839,58
státní správa a samospráva 4 065 737,00 4 076 902,06
finanční operace 184 780,00

- 5175,00

zdravotnictví + bezpečnost a pořádek 137 000,00 114 348,00
kapitálové výdaje 7 388 105,00 7 338 665,30

výdaje celkem

21 960 172,00

21 664 106,03

 

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet  na rok 2012 byl projednán a schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne  12.12.2011.

1

Schválený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 12 995 000,00
Nedaňové příjmy / z vlastní činnosti / 1 212 237,00
Kapitálové příjmy

71 400,00

Přijaté dotace 0,00
Financování 2 059 321,00
Příjmy celkem 16 337 958,00
Běžné výdaje 14 437 958,00
Kapitálové výdaje 1 900 00,00
Výdaje celkem 16 337 958,00