Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška  č. 1/1998 o místním poplatku za provozování VHA

1.4.1998

Obecně závazná vyhláška  č. 2/2002   Řád veřejného pohřebiště

30.10.2002

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2006 o místních poplatcích

3.8.2006

Obecně závazná vyhláška  č. 2/2006 o  poplatcích za odvoz TKO pro rok 2007     1.1.2007

Obecně závazná vyhláška  č. 3/2006 o nakládání s komunálním odpadem

    3.8.2006
Obecně závazná vyhláška  č. 4/2006  o pořádání zábav , diskoték a jiných  kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku     3.8.2006

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se ruší vyhláška č. 1/2000    o   svobodném přístupu k informacím,   vyhláška č. 2/ 2002 o místním poplatku za odvoz TKO za roky 2005 a 2006 a vyhláška ze dne 25.9.1997 o regulaci pohybu psů na území obce Pchery

    3.8.2006

Aktuální znění vyhlášek  1/2006 až 5/2006  najdete na http://pchery.imunis.cz/edeska/ - vyhledávání - do kolonky "název" vypsat " obecně závazná vyhláška", kolonka "datum" - "bez omezení".

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád

 


Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty