Informace pro občany,kteří mají evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovy