Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních podlaží - nabídka